Νέος πίνακας με τα καθαρά ποσά των αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Καθαρά ποσά μισθοδοσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών (πίνακας)

Του Λάμπρου Σιδερά  Εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας


Να σημειώσω ότι το διάστημα απο 1-1-2016 έως 31-12-2017 δεν μετράει μισθολογικά .  Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας μετράμε μέχρι 31-12-2015 και από 1-1-2018.