Μπορεί οι δαπάνες για την 300τα προηγούμενα χρόνια -ακόμη και εν μέσω κρίσης- να κατέγραφαν συνεχώς ανοδική πορεία. Μπορεί οι φοιτητές να συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, παρά τα υψηλά δίδακτρα. Μπορεί ακόμη να φεύγουν και στο εξωτερικό για να σπουδάσουν. Όμως στην Ελλάδα τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη απασχόληση είναι αυτά του σερβιτόρου και του bartender.

ΜΙΝΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Όπως προκύπτει από τη νέα μελέτη της Κομισιόν για τη συγκρότηση θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη, ακολουθούν τα επαγγέλματα της νοσηλευτικής και μαιευτικής, ενώ την τρίτη μεγαλύτερη απασχόληση παρουσιάζει ο κλάδος των ανειδίκευτων εργατών.

Πρόκειται για μια εικόνα που σχετίζεται με το χαμηλό επίπεδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Όχι μόνο όμως… Σύμφωνα με μελέτες, 70 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν διαθέτουν επαρκείς δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής και ακόμη περισσότεροι έχουν ελλιπείς δεξιότητες αριθμητικής και ψηφιακών γνώσεων. Στην Ελλάδα, το 56% (ηλικίες 16-74) δεν έχει βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα η επαγγελματική εκπαίδευση στα καθ’ ημάς αντιμετωπίζεται ως επιλογή ανάγκης για πιο αδύναμους μαθητές, αλλά και για όσους σε μεγαλύτερη ηλικία αναζητούσαν μια δεύτερη ευκαιρία, “χαμηλότερης αξίας” από εκείνες που προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι, αδυνατεί να συμβάλει στον συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας, αλλά και στο στοίχημα της κοινωνικής ένταξης.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Κομισιόν για το θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη είναι ιδιαίτερης σημασίας για να ερμηνεύσει κανείς την κατάσταση, αναμένεται να συμβάλλουν εξίσου όμως στην υλοποίηση της πρώτης πολιτικής προτεραιότητας της επιτροπής με τίτλο «Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις».

Αξίζει να παρατηρήσει κανείς ότι στις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα βρίσκεται το 31% των ενήλικων. Ανώτερη εκπαίδευση ακολουθεί το 39,4% (38,5% στην Ευρώπη), ενώ σε δομές διά βίου μάθησης εμπλέκεται μόλις το 3% (11% στην Ευρώπη).

Την ίδια στιγμή όμως, το 40% των Ευρωπαίων εργοδοτών δηλώνει ότι δεν μπορεί να βρει άτομα με τις κατάλληλες δεξιότητες για την προώθηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Για την Ελλάδα, το ποσοστό αυτό είναι 21,8%. Βέβαια, σε συσχετισμό με τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης ανειδίκευτων εργατών στην Ελλάδα, ενδεχομένως οι απαιτήσεις στη χώρα μας, και δη εν μέσω κρίσης, να είναι χαμηλότερες. Εξάλλου, η απασχόληση νέων ανθρώπων με λίγες δεξιότητες στην Ελλάδα της πολύ υψηλής ανεργίας είναι 50,4% (53,1% στην Ευρώπη). Στο 47,4% ανέρχεται η απασχόληση των ιδιαίτερα εξειδικευμένων νέων ανθρώπων, όταν όμως στην Ευρώπη οι υπερεξειδικευμένοι νέοι απασχολούνται κατά 80,5%! Αξίζει να σημειωθεί ότι το 28% των εταιρειών στην Ελλάδα χρηματοδοτούν την επιμόρφωση των εργαζομένων τους, όταν στην Ευρώπη το κάνει το 66%.