Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων μέχρι το 2013