xeniglossa.gr Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014 ο Νόμος 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.