Ανακοίνωση της ΠΟΣΥΠ με τίτλο «Κεντρική Διοίκηση της ήσσονος προσπάθειας και της εύκολης λύσης και για το ΚΣΗΔΕ»

Η ανακοίνωση :

κ. Υπουργέ,

Η ΠΟΣΥΠ και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία μας με μπαράζ εγγράφων τους εδώ και δύο χρόνια προτείνουμε και προτρέπουμε εσάς και την Κεντρική Διοίκηση του Υπουργείου, να μεριμνήσετε για την προμήθεια Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων(ΚΣΗΔΕ) για όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, γνωρίζοντας σας :  
την αναγκαιότητα εφαρμογής του άρθρου 24 του Ν. 4440/2016, το οποίο προβλέπει ότι όλες οι διαδικασίες για την έκδοση διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών,

την αδυναμία προμήθειας Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων ή ακόμα απλής εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου από πολλές Περιφερειακές Υπηρεσίες με ίδια μέσα,
την σημασία της ενιαίας Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και την διαλειτουργικότητα μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών υπηρεσιών,

την αναντίρρητα τεράστια σημασία που έχουν τα ως άνω συστήματα στην μείωση της γραφειοκρατίας, στην αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών με την επιτάχυνση- βελτιστοποίηση διαδικασιών αλλά και της αποτελεσματικότητας τους με την κατάργηση του χαρτιού και την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων.
Σε αυτά τα δύο χρόνια η Κεντρική Διοίκηση και εσείς δεν πράξατε απολύτως τίποτα και μάλιστα απορρίψατε το σχετικό πληροφοριακό σύστημα ¨ΙΡΙΔΑ¨ το οποίο διατίθεται δωρεάν και χρησιμοποιείται από πλήθος φορέων του Δημοσίου και των ΟΤΑ, εξαιτίας της αξιοπιστίας και των μεγάλων δυνατοτήτων του, αναιτιολόγητα.

Στον αντίποδα πληροφορηθήκαμε ότι, μετά από δύο χρόνια αναιτιολόγητης αδράνειας, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου βρήκε την εύκολη λύση και θα εκδώσει έγγραφο με το οποίο θα προτρέπει τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ να χρησιμοποιήσουν την δωρεάν υπηρεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΣΗΔΕ-Φ, μιας υπηρεσίας απολύτως υποδεέστερης του ¨ΙΡΙΔΑ¨, με πολλά προβλήματα στην λειτουργίας της και απολύτως ακατάλληλη για Περιφερειακές Υπηρεσίες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους.
Η υπηρεσία ΣΗΔΕ-Φ έχει δοκιμαστεί ήδη, αφού διατίθεται δωρεάν εδώ και δύο χρόνια, και έχει απορριφθεί , μετά από την χρήση της, από αρκετές Υπηρεσίες μας.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε: η αναζήτηση δεν λειτουργεί σε εισερχόμενα και εξερχόμενα, μετά την πρωτοκόλληση ενός φακέλου, το σύστημα απαγορεύει οποιαδήποτε αλλαγή, έχει πεπερασμένα όρια εισερχομένων και εξερχομένων φακέλων, το σύστημα δεν υποστηρίζει μαζική ψηφιακή υπογραφή εξερχομένων, το σύστημα κολλάει όταν επιχειρείται η υπογραφή αρχείων Word/Excel, η τροποποίηση των στοιχείων ενός φακέλου (αλλαγή αρχείων, μετονομασία) μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στις ροές εργασίας που έχουν δημιουργηθεί σε αυτόν, ο κωδικός ασφαλείας που πρέπει να εισαχθεί στην οθόνη σύνδεσης είναι σε μορφή κειμένου γεγονός που καθιστά πανεύκολη την αναγνώριση του από λογισμικά που θα επιχειρήσουν αυτοματοποιημένη σύνδεση(bots), το σύστημα δεν επιτρέπει την δημιουργία φακέλων με το ίδιο όνομα, κατά την επιλογή υπογράφοντα για ανάρτηση στη Διαύγεια, εμφανίζονται όλοι οι χρήστες του συστήματος πανελλαδικά, κ.ά.

Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι αυτή η λύση, ούτε μπορεί, ούτε πρέπει να προταθεί από την Διοίκηση του Υπουργείου, διότι μόνον την προχειρότητα και την αποποίηση των ευθυνών σας, καταδεικνύει.

Ελπίζουμε κάποτε να αναλάβετε τις ευθύνες σας, Κεντρική Διοίκηση και Πολιτική Ηγεσία, άλλωστε οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ, μόνες τους πορεύονται όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς καμία από τις οφειλόμενες ενέργειες και τις μέριμνες της Κεντρικής Διοίκησης και σε πολύ πιο σοβαρά ζητήματα, όπως είναι η έλλειψη αυτόνομων προϋπολογισμών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.
Αν δεν είστε σε θέση να επιλύσετε κανένα ζήτημα των Περιφερειακών Υπηρεσιών, τουλάχιστον μην μας εμπαίζετε.