ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Π.Ο.Σ.Υ.Π. –  Καταγγελία κατά των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου για τη διάθεση των γραμματέων των σχολείων των Νομών ευθύνης τους.

Μετά την έκδοση του Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας (Π.Δ. 18/23-02-2018) και την τοποθέτηση των υπηρετούντων υπαλλήλων σε επίπεδο Νομού, ορισμένοι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης συνεπικουρούμενοι από διοικητικούς παράγοντες του Υπουργείου, συνεχίζουν ένα κακόγουστο αστείο, σε βάρος των διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετούν στα σχολεία.
Έτσι οι ανωτέρω Περιφερειακοί Διευθυντές, τοποθετούν τους υπηρετούντες διοικητικούς υπαλλήλους των σχολικών μονάδων σε τμήμα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και τους διαθέτουν στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν, σύμφωνα με προφορική υπόδειξη του Υπουργείου, όπως μας δήλωσαν.
Πρώτον για το παράνομο της ενέργειας τους σας επισημαίνουμε ότι, η «διάθεση» ως υπηρεσιακή μεταβολή αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς για τους οποίους προβλέπεται με ειδικές διατάξεις και όχι τους διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα και η έννοια της διάθεσης δεν υφίσταται. Οι νόμιμες μεταβολές που προβλέπονται από το Ν. 3528/2007 είναι (περιοριστικά) η μετάθεση, η απόσπαση και η μετακίνηση εκ των οποίων η τελευταία δεν έχει πεδίο εφαρμογής στις περιφερειακές υπηρεσίες, λόγω του χαρακτήρα τους (αυτοτελείς αποκεντρωμένες).
Ειδικά για υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας έχει κριθεί με σχετική νομολογία (ενδεικτικά: απόφαση Διοικ. Εφετείου Αθηνών 1938/96, για υπάλληλο της Κ.Υ.) ότι «Μεταβολή υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων με την μορφή της διάθεσης δεν στηρίζεται σε διάταξη νόμου και ως εκ τούτου δεν είναι νόμιμη».
Δεύτερον για το απαράδεκτο της ενέργειας τους σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται ακόμη σε ισχύ ο Ν.3467/2006, όπου η παρ. 1 του άρθρου 16 προβλέπει ότι:
«Η περαιτέρω κατανομή και ανακατανομή των θέσεων διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού των Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Υπηρεσίες και σχολικές μονάδες του νομού γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)».
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου:
«Οι τοποθετήσεις των υπαλλήλων γίνονται κατά νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.), και η περαιτέρω τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένες θέσεις του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.).
Συνεπώς, μπορεί να γίνεται αφενός περαιτέρω κατανομή των θέσεων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις σχολικές μονάδες σε επίπεδο Νομού και αφετέρου να τοποθετούνται οι υπάλληλοι σε αυτές.
Κύριε Υπουργέ,
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε ποιες ενέργειες έχουν κάνει οι ανωτέρω Περιφερειακοί Διευθυντές για την στελέχωση των διευθύνσεων εκπαίδευσης, πριν να βρουν την εύκολη λύση;
Ή μήπως είναι ικανοποιημένοι ως εκπαιδευτικοί, από τις ρουσφετολογικές αποσπάσεις αλλά και τις ρουσφετολογικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που έρχονται στα γραφεία μας μέσω των διαθέσεων και οι οποίοι μας αποχαιρετούν τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το καλοκαίρι για τις διακοπές τους και βρίσκουν ως άμεσους αντικαταστάτες τους γραμματείς των σχολικών μονάδων;
Επίσης θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν επιθυμείτε να υπάρχουν γραμματείς στις σχολικές μονάδες ή θέλετε να συνεχίζεται το «πάρτυ» με τις αναθέσεις διοικητικού έργου σε εκπαιδευτικούς για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους;
Σας δηλώνουμε ότι αν ο κοι Περιφερειακοί Διευθυντές εμμείνουν στις αποφάσεις τους, η ΠΟΣΥΠ θα λάβει όλα τα απαραίτητα νομικά και συνδικαλιστικά μέτρα για να ματαιώσει τις παράνομες αυτές ενέργειες που στρέφονται ευθέως εναντίον των συναδέλφων μας.

Σας καλούμε να λάβετε θέση για τις παράνομες αποφάσεις τους και τις πρακτικές διοίκησής τους.