Η πρώτη συντονιστική συνάντηση μεταξύ των προέδρων και αντιπροέδρων των νέων Συμβουλίων που εξελέγησαν πρόσφατα στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας, ολοκληρώθηκε σήμερα.

Η συνάντηση έγινε στο υπουργείο Παιδείας, ενώ μέρος των εργασιών της παρακολούθησε και ο υπουργός κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο οποίος και δήλωσε στα μέλη των Συμβουλίων ότι δεν θα γίνουν άλλες αλλαγές στον νόμο Πλαίσιο, αλλά θα συνεχίσει η εφαρμογή του κανονικά, όπως προβλέπεται.

Οι διοικήσεις των Συμβουλίων συζήτησαν σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων οι χορηγίες και η αναζήτηση επιπλέον χρηματοδότησης των Ιδρυμάτων τους, η έγκριση επιτροπών βραβείων για τις περιπτώσεις αριστείας ή διακρίσεων, η ασφάλεια και η εικόνα προς τα έξω των πανεπιστημίων της χώρας, η έγκριση των προϋπολογισμών τους και άλλα. Επίσης συζητήθηκαν τα διαδικτυακά μαθήματα αλλά και αναζητήθηκαν προτάσεις για να βρίσκουν οι φοιτητές εργασία πιο εύκολα. Πάντως, οι επικεφαλείς των Συμβουλίων δήλωσαν ότι μέχρι σήμερα δεν έχε καταγραφεί κανένα πρόβλημα στην συνεργασία τους με τους πρυτάνεις των ΑΕΙ, αλλά αντιθέτως έχει βρει μια κοινή οδός στην πολιτική τους.

Στο πανεπιστήμιο Αθηνών ειδικά, το Συμβούλιο του Ιδρύματος συγκρότησε τελικά επιτροπή αριστείας για την επιβράβευση μελών τα ακαδημαϊκής κοινότητας, ενώ τα μέλη του αναζητούν πηγές χρηματοδότησης και μέσω του σχετικού γραφείου που θα δημιουργηθεί στις ΗΠΑ.

«Με το “Σχέδιο Αθηνά” ολοκληρώνεται ο πρώτος μεγάλος κύκλος των μεταρρυθμίσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ» δήλωσε σχετικά ο κ. Αρβανιτόπουλος στην ομιλία του προς τις διοικήσεις των Συμβουλίων των ΑΕΙ. «Ο Νόμος 4009, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4076, διαμόρφωσε το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείστε εσείς μαζί με τις πρυτανικές Αρχές και τα Πανεπιστήμια, να αναδιαρθρώσετε την τριτοβάθμια εκπαίδευση, επ’ ωφελεία της νέας γενιάς των Ελλήνων και της ελληνικής κοινωνίας» είπε.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό πως σε όλη τη χώρα, άνθρωποι διεθνούς κύρους έχουν εκλεγεί στα Συμβούλια Διοίκησης των Πανεπιστημίων. Προσβλέπω λοιπόν στη συμβολή σας και ζητώ από εσάς να γίνετε φορέας διεθνών εμπειριών και καλών πρακτικών από τον διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο» συνέχισε ο υπουργός Παιδείας.

«Σας καλώ να συνεργαστείτε, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τις πρυτανικές αρχές, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, και να εδραιώσετε ένα κλίμα καινοτομίας, εξωστρέφειας, αξιολόγησης με στόχο τη δημιουργία θυλάκων αριστείας. Μόνο έτσι θα επιτευχθεί η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των Πανεπιστημίων μας. Γιατί αν δεν υπάρχει αναγέννηση του εκπαιδευτικού συστήματος, δε θα υπάρξει ανάκαμψη της χώρας» κατέληξε ο κ. Αρβανιτόπουλος.