Τα αποτελέσματα των πτυχίων CELI 1,2,3,4,5 της εξεταστικής περιόδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου την Παρασκευή 31/01/2014. Για την εγγραφή των υποψηφίων στα επίπεδα Celi 1,2,3 της εξεταστικής περιόδου Μαρτίου 2014, θα δοθεί παράταση έως τις 7 Φεβρουαρίου 2014. Nέα-Εξετάσεις CELI Impatto Επίπεδο Α1 Σας ενημερώνουμε ότι από την εξεταστική περίοδο Μαρτίου 2014 οι υποψήφιοι μπορούν να εγγραφούν στο CELI Impatto- επίπεδο Α1 που πιστοποιεί την γνώση της Ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις Ξένες Γλώσσες.