Της Ρούλας Σαλούρου

Υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) εντάσσονται από την αρχή του χρόνου δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι, εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και υπάλληλοι σε εμπορικά καταστήματα. Στον αντίποδα, διορία μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου προκειμένου να εγκριθεί ή όχι, η αναλογιστική τους μελέτη από την αρμόδια Αρχή, δίνεται σε μα σειρά ταμείων, όπως των εργαζόμενων στα Πετρελαιοειδή, των υπαλλήλων στον τομέα του εμπορίου και των τροφίμων, καθώς και στο ΕΤΑΤ των τραπεζοϋπαλλήλων.

Ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης, επέλεξε την τελευταία μέρα του χρόνου που έφυγε, για να υπογράψει υπουργική απόφαση μέσω τις οποίας τίθεται σε ισχύ μια ακόμη πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Σε αυτή, προβλέπεται υποχρεωτική ένταξη στο υπερ-επικουρικό ταμείο ΕΤΕΑ, του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), των Τομέων επικουρικής ασφάλισης του ΤΑΔΚΥ και ΤΕΑΠΟΚΑ, καθώς και του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ).

Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ)
Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ)
Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤ)
Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ)
Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ)
Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΠΤ)
Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ETAT) ως προς την επικουρική ασφάλιση.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση βέβαια, για να μετατραπούν σε επαγγελματικά θα πρέπει η Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης και η Εθνική Αναλογιστική Αρχή να αποδεχθούν τις αναλογιστικές μελέτες, το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Έντονη είναι η αντίδραση των εργαζόμενων -ασφαλισμένων στα ταμεία που εντάχθηκαν υποχρεωτικά- καθώς είχαν εξ αρχής εκφράσει επιφυλάξεις για την ένταξη των ταμείων τους στο ενιαίο επικουρικό.

Είναι άλλωστε δεδομένο ότι εντός του 2013, και προκειμένου να διατηρηθεί η αναλογιστική βιωσιμότητα του νέου υπερ-επικουρικού, χωρίς αυτό να χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση από το ελληνικό δημόσιο, θα υπάρξουν επιπλέον περικοπές.

Στον αέρα χιλιάδες τραπεζοϋπάλληλοι

Σε δεινή θέση φαίνεται πως βρίσκονται χιλιάδες τραπεζοϋπάλληλοι και συνταξιούχοι του ΕΤΑΤ. Το ταμείο, ή για την ακρίβεια το μόρφωμα που δημιουργήθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σύνθετο ασφαλιστικό πρόβλημα των εργαζομένων στις τράπεζες, εξ αρχής στηρίχθηκε σε λανθασμένες παραδοχές, με αποτέλεσμα τα χρήματα να μην επαρκούν για την κάλυψη ούτε των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων. Ειδικά για τους εργαζόμενους σε συγκεκριμένες τράπεζες, το πρόβλημα είναι τεράστιο και αντικατοπτρίζεται σε κάθε μελέτη που γίνεται.

Έτσι, παρ’ ότι η ΟΤΟΕ έχει καταθέσει αίτηση για μη ένταξη του ΕΤΑΤ στο ενιαίο επικουρικό, θεωρείται δύσκολο να γίνει δεκτή, στο τέλος Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται συνεχείς διαβουλεύσεις μεταξύ ΟΤΟΕ και υπουργείου Εργασίας. Η κατάσταση είναι οριακή, αφού από την πλευρά του υπουργείου δεν υπάρχει πρόθεση να εξαιρεθούν ταμεία που δεν εξασφαλίζεται η αναλογιστική τους βιωσιμότητα χωρίς την ανάγκη χρηματοδότησης από το δημόσιο, κάτι που αποτελεί άλλωστε και μνημονιακή δέσμευση, ενώ από την πλευρά των τραπεζοϋπαλλήλων υπάρχουν φωνές που δεν συμφωνούν με τη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου και παραμένουν σταθερές στην άποψη δημιουργίας ενιαίου κλαδικού επικουρικού.

Εφόσον το ΕΤΑΤ ενταχθεί στο τέλος Φεβρουαρίου στο ενιαίο επικουρικό, οι περικοπές των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων αλλά και των μελλοντικών (έως το 2025 βάσει των προσυνταξιοδοτικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το ΕΤΑΤ) θα είναι τεράστιες.

Προβλήματα βέβαια υπάρχουν ακόμη και για τα ταμεία που βάσει των μελετών που κατέθεσαν, επιτρέπεται η μη ένταξή τους στο υπερ-επικουρικό και η μετατροπή τους σε Επαγγελματικό Ταμείο.

Ένα τέτοιο είναι το ταμείο των εργαζόμενων στις ασφαλιστικές εταιρείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει μια αρχική προέγκριση της αναλογιστικής του μελέτης προκειμένου να μετατραπεί σε ΝΠΙΔ, όμως εκκρεμούν πολλά σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει το υπουργείο Εργασίας, όπως της διαδοχικής ασφάλισης, της ατελούς μεταφοράς της περιουσίας του παλαιού Νομικού Προσώπου στο νέο, κ.λπ.

Πηγή:www.capital.gr