Σύμφωνα με απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας στο Σύλλογο ΠΑΣΑΦ χρειάζεται νομοθετική πρωτοβουλία για προσμέτρηση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών και κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται για την μεταβατική περίοδο την οποία διανύουμε.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ

2. Προσμέτρηση εκπαιδευτικών προϋπηρεσιών, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου

Όπως σας έχει ήδη γνωστοποιηθεί με το ανωτέρω β’ σχετικό, κατά τη διάρκεια της

μεταβατικής περιόδου, η Υπηρεσία μας προσμετρά στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων της Γενικής Αγωγής τις προβλεπόμενες από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις εκπαιδευτικές προϋπηρεσίες, οι οποίες έχουν προσφερθεί έως τις 30-6-2010. Η προσμέτρηση εκπαιδευτικών προϋπηρεσιών στους οικείους Πίνακες, μετά την ημερομηνία αυτή, απαιτεί την τροποποίηση των σχετικών νομοθετικών διατάξεων με την ανάληψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.