Τοποθέτηση 258 εκπαιδευτικών σε Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση με θητεία για δυο χρόνια.

Η απόφαση:

Με Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κας Μαρίας Δόκου τοποθετούνται 258 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με διετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023. Η Απόφαση και τα ονόματα των εκπαιδευτικών Μαρούσι, 16-07-2021 Αρ.Πρωτ. 86478/E2

Θέμα: “Tοποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023” H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Τοποθετούμε για διετή θητεία μέχρι 31-08-2023, στα σχολεία που χαρακτηρίστηκαν ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως εξής: Ακολουθούν 258 ονόματα εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης