: «Ορισμός Μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας ορίστηκε ο Πρόεδρος και τα μέλη του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι τα εξής:

2. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΙΚΑ του Νικολάου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Τακτικό Μέλος, με αναπληρώτριά της την ΚΑΡΟΥΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Νικολάου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

3. ΚΟΥΡΜΠΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, Προϊστάμενο Διεύθυνσης κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Α.Α.Δ.Ε., ως Τακτικό Μέλος, με αναπληρώτρια την ΜΑΥΡΟΥΚΑ ΑΘΗΝΑ, Προϊσταμένη Διεύθυνσης κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με εφεδρικούς την ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ , Προϊσταμένη Διεύθυνσης κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τον ΖΙΑΖΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ, Προϊστάμενο Διεύθυνσης κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.