Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο αφιερώματος για την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρες 15.00-19.00

Το

Η πρόσκληση

Το τελικό πρόγραμμα της