Δημοσιεύθηκε η απόφαση για το πώς θα λειτουργήσει το Υπουργείο παιδείας την περίοδο των .

Η απόφαση

Για το διάστημα από τις 7/9/2021 έως και 30/9/2021,  των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, που διενεργούνται Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

1. H πρόσβαση στο επιτρέπεται μόνο από την κεντρική πύλη.

2. Η είσοδος κοινού, δικηγόρων και επισκεπτών στο Υπουργείο απαγορεύεται από τις 7 έως και τις 10/9/2021 και από τις 18 έως και τις 30/9/2021 για όλη τη διάρκεια της ημέρας.

3. Aπαγορεύεται η διέλευση από την Πτέρυγα Δ του ισογείου για όλο το 24ωρο, από τις 13/9/2021 έως και τις 30/9/2021, εξαιρουμένων των εκεί εργαζομένων υπαλλήλων.

4.  Επιτρέπεται  σε  όλους  τους  υπαλλήλους  των  Τμημάτων  Α’  και  Β΄  της Διεύθυνσης  Εξετάσεων  και Πιστοποιήσεων  η  απρόσκοπτη  διέλευσή  τους  από  και  προς  τα γραφεία τους, για όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

5. Επιτρέπεται η είσοδος των ταχυμεταφορέων  μόνο για κατάθεση φακέλων στο κεντρικό πρωτόκολλο.

6. Η χρήση της κεντρικής αίθουσας εκδηλώσεων διατίθεται από τις 15 έως και τις 30/9/2021 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

7. Η χρήση της αίθουσας «‘Έλλη Παππά» διατίθεται από τις 18/9/2021 έως και τις 20/9/2021 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Για κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω, απαιτείται ειδική άδεια από το Γραφείο της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.