Το δημοσίευσε τους πίνακες των υποψηφίων ειδικών συνεργατών στις Μουφτείες Διδυμοτείχου, Ξάνθης και Κομοτηνή.

Η ανακοίνωση

Οι υποψήφιοι που έχουν καταθέσει αίτηση, σε περίπτωση που διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις, καλούνται να υποβάλλουν ένσταση κατά του πίνακα από την ημερομηνία ανάρτησής του έως και την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 με κατάθεση ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης