Με έγγραφο που απέστειλε το υπουργείο παιδείας, καλεί να οριστικοποιηθούν οι εγγραφές προνηπίων/νηπίων στα της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης άμεσα και όχι αργότερα από τη Δευτέρα 28-6-2021 να προβούν στην οριστικοποίηση των εγγραφών των προνηπίων/νηπίων στα Νηπιαγωγεία της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ» καθώς θα ξεκινήσει η μετάπτωση των στοιχείων στο myschool για το νέο σχολικό έτος 2021-2022. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΗΝΑΚΗ