Υπουργείο Παιδείας: Ορισμός μελών του Κεντρικού Συμβουλίου Κεντρικής Εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας: Ορισμός μελών του Κεντρικού Συμβουλίου Κεντρικής Εκπαίδευσης

Με απόφαση της υπουργείου Παιδείας και της , ορίστηκαν τα μέλη του Κεντρικού  Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.).

Τα μέλη του συμβουλίου

Α) Τακτικά Μέλη:

1. Ο Γεώργιος Βούτσινος του Ανδρέα, Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 091781, ως  Πρόεδρος.

2. Η Αναστασία Γκίκα του Χρήστου, Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και  Ειδικής Αγωγής, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 146885, ως τακτικό μέλος,  με αναπληρώτρια την Καλομοίρα Μαρούγκα του Ισιδώρου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών  Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων, με Α.Δ.Τ.: Α.Κ. 071671.

3. Ο Δημήτριος Σκάλκος του Περικλέους, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με Α.Δ.Τ.: ΑΟ 060665,  ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Τρουλάκη του Γεωργίου, Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας  Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ., με  Α.Δ.Τ.: Χ 553329.

4. Η Άννα Στρατινάκη του Κωνσταντίνου, Γενική Γραμματέας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 536359, ως τακτικό  μέλος, με αναπληρώτρια την Πηνελόπη Αγγελοπούλου  του Αθανασίου, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Επιτελικής  Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών  Υποθέσεων, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 328342.

5. Ο Σπυρίδων Πρωτοψάλτης του Βασιλείου, Διοικητής  του Ο.Α.Ε.Δ., με Α.Δ.Τ.: Φ 350242, ως τακτικό μέλος, με  αναπληρώτρια την Αναστασία Θεοδωρίδου του Πέτρου,  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΟΑΕΔ,  με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 045851.

6. Η Ιωάννα Λυτρίβη του Δημητρίου, Διευθύνουσα  Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης  Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού  (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 468321, ως τακτικό μέλος,  με αναπληρωτή τον Αντώνιο Γλάρο του Αριστείδη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Ανάπτυξης  του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με Α.Δ.Τ.: Χ 664817.

7. Ο Ιωάννης Αντωνίου του Βασιλείου, Πρόεδρος του  Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με Α.Δ.Τ.: ΑΒ  650759, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σταύρο  Πιτσικάλη του Αποστόλου, Σύμβουλο Β’Ι.Ε.Π. και Συντονιστή της Επιστημονικής Μονάδας «Επαγγελματική  εκπαίδευση και μαθητεία» και της Επιστημονικής Υπομονάδας «Συντονισμός, Υποστήριξη και Παρακολούθηση  Επιμορφώσεων», με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 090192.

8. Ο Χρήστος Ιωάννου του Αριστοτέλη, Διευθυντής  Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ, με  Α.Δ.Τ.: ΑΚ 527812, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή  τον Νικόλαο Γαβαλάκη του Ιωάννη, Head of Unit, στον  τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ, με Α.Δ.Τ.:  Ρ 694172.

9. Ο Παρασκευάς Λιντζέρης του Ακύλα, Εκτελεστικός  Διευθυντής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με Α.Δ.Τ.:ΑΖ 620341, ως τακτι κό μέλος, με αναπληρώτρια τη Δέσποινα Βαλάση του  Ιωάννη, Επιστημονικό στέλεχος ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με Α.Δ.Τ.:  Χ 043402.

10. Ο Ηλίας Κικίλιας του Παναγιώτη, Γενικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 049884, ως τακτικό μέλος, με  αναπληρωτή τον Δημήτριο Πρίφτη του Χριστοφόρου,  Διευθυντή ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 093541.

11. Ο Μιχάλης Κουρουτός του Σπυρίδωνος, Διευθύνοντας Σύμβουλος ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, με Α.Δ.Τ.:ΑΒ 225541, ως  τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Δέσποινα Μπαμπανέλου του Μιχαήλ, Επιστημονική Συνεργάτη ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,  με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 514647.

12. Ο Χρήστος Γούλας του Παναγιώτη, Διευθυντής ΙΝΕ  και ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, με Α.Δ.Τ.: Χ 581368, ως τακτικό μέλος,  με αναπληρώτρια τη Θεολογία (Θάλεια) Γράβα του Δημητρίου, Επιστημονική Συνεργάτη ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, με Α.Δ.Τ.:  ΑΒ 610680.

13. Ο Νικόλαος Φωτόπουλος του Διονυσίου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ με Α.Δ.Τ.:Τ 067064, ως  τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεράσιμο Κόκκινο  του Χρήστου, Επιστημονικό Συνεργάτη ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ,  με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 134539.

14. Ο Ανδρέας Παπαδαντωνάκης του Ιωάννη, Ειδικός  Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Μ.Ε. ως εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 532032, ως τακτικό  μέλος, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Μπουντουλούλη  του Ιωάννη, Αντιπρόεδρο Ο.Λ.Μ.Ε., με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 305281.

15. Ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης του Δημητρίου, Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία  (Ε.Σ.Α.με.Α.), με Α.Δ.Τ. ΑΕ 040120, ως τακτικό μέλος, με  αναπληρωτή τον Ιωάννη Λυμβαίο του Ευάγγελου, Γενικό  Γραμματέα Ε.Σ.Α.με.Α., με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 424103.

16. Ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης του Εμμανουήλ,  Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών  Ελλάδος (Ε.Ν.Π.Ε.)- Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης,  με Α.Δ.Τ.: Τ 327130, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή  τον Γεώργιο Βλάχο του Παναγιώτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Π.Ε- Περιφερειακός Σύμβουλος  Αττικής, με Α.Δ.Τ.: ΑΑ 091565.

17. Ο Σπυρίδωνας Σταματόπουλος του Παναγιώτη,  Δήμαρχος Σικυωνιών, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 498762, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Μπαρμπάκο Ευάγγελο  του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο Καλλιθέας, Α.Δ.Τ.: ΑΚ  769125.

18. Ο Ιωάννης Βουτσινάς του Γερασίμου-Ανδρέα, Οικονομικός Επόπτης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου  Πειραιά, με Α.Δ.Τ.: ΑΟ 175884, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Στέφανο Γεωργιάδη του Αθανασίου, Υπεύθυνο Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής  Ένωσης Επιμελητηρίων και Πρόεδρο του Επιμελητηρίου  Δράμας, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 913689.

19. Ο Αριστοτέλης Βαβουγυιός του Πέτρου, Πρόεδρος – Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), με Α.Δ.Τ.:  ΑΙ 580319, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Χρύσα  Παϊδούση του Αντωνίου, Διευθύντρια Επαγγελματικής  Κατάρτισης του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 172112.

Β) Στις συνεδριάσεις του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου για τα ειδικότερα θέματα αρμοδιότητάς  τους:

1. Ο Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος του Δημητρίου, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με  Α.Δ.Τ.: ΑΙ 633169, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια  την Ελένη Ρούφου του Γεωργίου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου  Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 579040.

2. Η Μαριάνθη Ανδρέου του Χαραλάμπους, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, με  Α.Δ.Τ.: ΑΖ 869757, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια  την Ελένη Νικολάου του Σωτήριου, Προϊσταμένη της  Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,  με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 597066.

3. Η Παρασκευή Θεοφίλου του Αναστασίου, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, με Α.Δ.Τ.: Π 740762, ως τακτικό μέλος, με  αναπληρώτρια την Αναστασία Δανιηλίδου του Παντελεήμωνος, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιατρών, λοιπών  Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου  Υγείας, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 635563.

4. Ο Απόστολος Πολύμερος του Νικολάου, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με  Α.Δ.Τ.: ΑΑ 978531, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια  την Ευρυδίκη Οικονόμου του Αριστείδη, Προϊσταμένη  της Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του  Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-ΔΗΜΗΤΡΑ, με Α.Δ.Τ.:  ΑΗ 138467.

5. Ο Ιωάννης Καραγεωργόπουλος του Δημητρίου,  Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.Α. του Υπουργείου Προστασίας του  Πολίτη, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 709726, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Χασάπη του Αλεξάνδρου, Προϊστάμενο του Τμήματος Πιστοποίησης ΚΕ.ΜΕ.Α., με Α.Δ.Τ.:  269570031/27-1-2015.

6. Ο Ελευθέριος Πετρόπουλος του Νικολάου, Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-Διευθυντή Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  Ναυτικών Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και  Νησιωτικής Πολιτικής, με Α.Δ.Τ.: 840, ως τακτικό μέλος,  με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Τσελίκη του Αθανασίου,  Υποναύαρχο Λ.Σ.-Διευθυντή Κλάδου Ναυτιλίας Α.Λ.Σ.-  ΕΛ.ΑΚΤ., με Α.Δ.Τ.: 792.

7. Η Σιμάτου Έλλη του Ιερεμία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου Τομέα της  Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και  Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 612710, ως τακτικό  μέλος, με αναπληρωτή τον Κοντογιώργη Διονύσιο, του  Στέργιου, Προϊστάμενο Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας  Ψηφιακής Πύλης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Δια κυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 133197.

Γ) Για την εκπλήρωση του σκοπού του στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.  συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου:

1. Η Όλγα Καφετζοπούλου του Εμμανουήλ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης  της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν., με Α.Δ.Τ.:ΑΝ430874, ως τακτικό  μέλος, με αναπληρώτρια την Δήμητρα Χαλκιά του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Σχεδιασμού  Πολιτικών για την Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ., με Α.Δ.Τ.: ΑΚ715477.

2. Ο Ιωάννης Καπουτσής του Αθανασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας  Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Αγωγής, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ554027,  με αναπληρώτρια την Ολυμπία Μαραγκού του Προδρόμου με Α.Δ.Τ.: ΑΚ121879.

Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος του  Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., Γεώργιος Βούτσινος Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης  και Νεολαίας, αναπληρώνεται από την Αναστασία Γκίκα,  Γενική Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης και Ειδικής Αγωγής.

Ως γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Κωνσταντία Βλυσσίδου του Ιωάννη, ΠΕ06, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 164159,  υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με  αναπληρώτρια την Βασιλική Μπολτσή του Δημητρίου,  ΠΕ05, με Α.Δ.Τ.: Χ 130842, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.

H απόφαση

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !