Ομάδα για τις ηλεκτρονικές “” μαθητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ συγκροτεί το υπουργείο Παιδείας – Αναλυτικά η απόφαση:

Το αντικείμενο της ομάδας περιλαμβάνει: τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ως άνω αναφερόμενου πληροφοριακού συστήματος, τη δημιουργία και διασύνδεση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα, όπως το πληροφοριακό σύστημα myschool και τις υπηρεσίες ταυτοποίησης της ΓΓΠΣΔΔ και της ΑΑΔΕ μέσω TAXINET, το τεστ αντοχής και αξιοπιστίας της εφαρμογής, την παρακολούθηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των υπηρεσιών που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα, τη δημιουργία και συντήρηση δοκιμαστικού περιβάλλοντος της εφαρμογής, την ενημέρωση του αποθετηρίου με τον κώδικα των εφαρμογών και τήρηση των διαφορετικών εκδόσεών τους, τη λήψη ασφαλών αντιγράφων των δεδομένων και επανάκτηση εφαρμογών, την αποσφαλμάτωση, την παρακολούθηση και έλεγχο της εφαρμογής σε δοκιμαστικό περιβάλλον, τη συγγραφή εγχειριδίων χρήσης, καθώς και τη συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των έργων θα χρησιμοποιείται ευέλικτη μεθοδολογία που θα δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να προσαρμόζει κατάλληλα τη διαδικασία ανάπτυξης με τη συμμετοχή των υπεύθυνων προγραμματιστών και των βασικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνδυασμό με τη χρήση συστήματος διαχείρισης εργασιών και συνεργατικών εργαλείων. Ως αποθετήριο του κώδικα για τη συνεργασία των μελών ορίζεται το .

2. Ορισμός Συντονίστριας και μελών της Ομάδας Τα μέλη της ομάδας που θα λειτουργεί υπό τις οδηγίες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ., είναι οι:

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως συντονίστρια της λειτουργίας της εφαρμογής και υπεύθυνη επεξεργασίας των προδιαγραφών και τροποποιήσεων της εφαρμογής, καθώς και της επικοινωνίας με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου.

ΓΙΟΧΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, μόνιμος διοικητικός υπάλληλος, ως μέλος και διαχειριστής των εξυπηρετητών του συστήματος.

ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως μέλος και αναλύτρια της εφαρμογής, υπεύθυνη για την καταγραφή των workflows και των σχετικών διαδικασιών που υλοποιεί η εφαρμογή.

ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, εκπαιδευτικός με οργανική θέση στο ΓΕΛ Λάππα και διάθεση για τρεις ημέρες στη ΔΔΕ Αχαΐας, ως Τεχνικός Υπεύθυνος για την ψηφιακή σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση της εφαρμογής.

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως μέλος και αναλυτής/προγραμματιστής τόσο στο frontend όσο και στο backend της εφαρμογής.

ΔΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως μέλος και αναλύτρια/προγραμματίστρια της εφαρμογής τόσο στο frontend όσο και στο backend της εφαρμογής.

Την επίβλεψη του έργου της ομάδας θα έχει η κ. Σοφία Χαραμούσου, Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄ Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η ομάδα θα λειτουργεί εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας και στα μέλη της ομάδας δεν θα καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή, εκτός αν προβλέπεται από κάποια απόφαση. Η διάρκεια της ομάδας ορίζεται μέχρι τη λήξη του έργου της για τις εγγραφές, ανανεώσεις εγγραφών και μετεγγραφές μαθητών/-τριών σε ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021.