Υπουργείο Παιδείας: Οδηγίες για τη διαδικασία των τοποθετήσεων και βελτιώσεων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/05/2018 - 14:26 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Μετά από τη δημοσίευση της αριθμ. Φ.10/77657/Δ1 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών

Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών στο με αριθμ. ΦΕΚ 1774/ τ. Β/ 18-05-2018, παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη, κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων και βελτιώσεων των εκπαιδευτικών της Π.Ε., οι μεταβολές των σχολικών μονάδων στις περιοχές ευθύνης σας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ανωτέρω Κ.Υ.Α..

Loading...


  • europalso   ideascentral