Υπουργείο παιδείας: Καθορισμός επιμίσθιου εκπαιδευτικών εξωτερικού

Υπουργείο παιδείας: Καθορισμός επιμίσθιου εκπαιδευτικών εξωτερικού

Με απόφαση της υπουργού παιδείας, και του Οικονομικών κου Χ. Σταϊκούρα, καθορίζεται το ύψος, οι όροι και η διαδικασία χορήγησης του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονιστών και αναπληρωτών συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό.

Η ανακοίνωση:

Καθορίζουμε το ύψος, τους όρους και την διαδικασία χορήγησης επιμισθίου για τους Συντονιστές και αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού που υπηρετούν στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές στο εξωτερικό, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), που υπηρετούν στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης και στις μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

1. Δικαιούχοι είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοικητικοί υπάλληλοι, συντονιστές και αναπληρωτές συντονιστές εκπαίδευσης.

2. Το ειδικό επιμίσθιο που χορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλεται στους δικαιούχους επιπλέον των τακτικών αποδοχών, εφόσον δεν καταβάλλεται για τον ίδιο σκοπό αποζημίωση από Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου στο εξωτερικό ή τοπική πηγή ή ξένη Αρχή.

3. Η καταβολή του επιμισθίου αρχίζει για κάθε σχολικό έτος, από την ημερομηνία της πράξης ανάληψης υπηρεσίας – η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του σχολικού έτους της χώρας που έχει αποσπαστεί ο δικαιούχος – και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη προσφορά υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

4. Ως ημερομηνίες έναρξης και λήξης του διδακτικού έτους στις σχολικές μονάδες με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα είναι αυτές που καθορίζονται με σχετική απόφαση κατά τα προβλεπόμενα και για τις υπόλοιπες μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ισχύουν οι αντίστοιχες ημερομηνίες των χωρών υποδοχής, όπως πιστοποιούνται από τον αρμόδιο συντονιστή εκπαίδευσης.

Η απόφαση

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !