Δημοσιεύθηκε η απόφαση με τα ονόματα της νέας ειδικής επιτροπής εκθέσεων αξιολόγησης του

Η απόφαση

Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η βαθμολόγηση των εκθέσεων αξιολόγησης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 16, η εξέταση των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 17 και στην παρ. 5 του άρθρου 18, καθώς και η εξέταση των ενστάσεων της παρ. 12 του άρθρου 17, της παρ. 12 του άρθρου 18 και του άρθρου 20 του ν. 4369/2016 όπως ισχύουν, των υπαλλήλων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του ΚΥΣΔΙΠ, ως ανωτέρω. Στην παρούσα Επιτροπή υπάγονται επίσης και οι φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που δεν διαθέτουν δικό τους Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά το εδάφιο δέκατο της παρ. 1, του άρ. 21 του Ν. 4369/2016 (Α΄ 33).

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ