Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο , Ως «καλή πρακτική» στην Ευρωπαϊκή Ένωση διακρίθηκε η Ελλάδα στη θεματική «Έρευνα, Δεδομένα, Στοιχεία για τη Νεολαία», δράση την οποία κλήθηκε να παρουσιάσει στη Θεματική Έκθεση με τις καταληκτικές εκδηλώσεις του Έτους, το Δεκέμβριο στις Βρυξέλλες.

Πρόκειται για διάκριση που πρώτη φορά λαμβάνει η χώρα μας σε οποιαδήποτε θεματική Νεολαίας και την οποία ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Παιδείας και Νεολαίας, υπό την τσεχική Προεδρία του τρέχοντος εξαμήνου. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, η χώρα μας, μέσω της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του ΥΠΑΙΘ με επικεφαλής τον Γιώργο Βούτσινο, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 150 δράσεις, με αποτέλεσμα να κατατάσσεται 16η μεταξύ 54 χωρών ως προς τη δραστηριοποίηση στον τομέα αυτό. 

Στη διακριτή θεματική για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022, η Νίκη Κεραμέως παρουσίασε τρεις δέσμες δράσεων, που μπορούν να προσφέρουν στους νέους τη δυνατότητα να συμβάλουν σε μία πιο πράσινη, πιο ψηφιακή, πιο συμπεριληπτική Ευρώπη: 

πρώτον, τη χαρτογράφηση των υφιστάμενων πολιτικών που ενισχύουν το ρόλο των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

δεύτερον, τη διασφάλιση της θεσμικής αναγνώρισης των απασχολούμενων σε επαγγέλματα που αφορούν τους νέους όπως οι youth workers, 

τρίτον, τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων και τη συνδιαμόρφωση πολιτικών, με στόχο την προώθηση εμπεριστατωμένων πολιτικών για τη νεολαία, βασισμένων σε πραγματικά στοιχεία – τομέας στον οποίο αναδείχθηκε η πολιτική της χώρας μας ως βέλτιστη πρακτική.

Παράλληλα, την αλληλεγγύη τους στη δοκιμαζόμενη εκπαιδευτική κοινότητα της Ουκρανίας εξέφρασαν από κοινού οι Υπουργοί των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συζήτηση με θέμα την αντιμετώπιση κρίσεων στην εκπαίδευση, όπως αυτή που προέκυψε από τη ρωσική εισβολή. Η Υπουργός Νίκη Κεραμέως, στην παρέμβασή της, αναφέρθηκε στους τρεις άξονες υποδοχής των Ουκρανών μαθητών για την απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας πανευρωπαϊκά, και στους οποίους ήδη κινείται η χώρα μας: 1. άμεση ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα των κρατών-μελών της ΕΕ, 2. παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, 3. διευκόλυνση της ψηφιακής εκπαίδευσης και της διατήρησης της επαφής τους με το ουκρανικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι Υπουργοί Παιδείας και Νεολαίας υιοθέτησαν α. Σύσταση του Συμβουλίου για τις διαδρομές που οδηγούν στη σχολική επιτυχία, β. Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την υποστήριξη του ευ ζην στην ψηφιακή εκπαίδευση, γ. Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την προώθηση της διαγενεακής διάστασης στο πεδίο της νεολαίας, για τη ενθάρρυνση του διαλόγου και της κοινωνικής συνοχής.

Η Νίκη Κεραμέως, στο περιθώριο του Συμβουλίου, συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, Μαργαρίτη Σχοινά, ενώ στο πλαίσιο των συνεδριάσεων συνομίλησε με τη Επίτροπο Gabriel, τη Γενική Διευθύντρια Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Θέμιδα Χριστοφίδου, καθώς και τους ομολόγους της από κράτη-μέλη όπως η Σουηδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ολλανδία κ.ά.

Στο τέλος των συνεδριάσεων, η Υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Η σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας της ΕΕ αποτέλεσε μία ευκαιρία να συζητήσουμε με τους ομολόγους μου την ευρωπαϊκή ανταπόκριση του εκπαιδευτικού χώρου σε περιόδους κρίσης, όπως αυτοί που βιώνουμε εξ αιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και τα ως σήμερα αποτελέσματα και τις δράσεις μας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας. Πρόκειται για συμπληρωματικά ζητήματα, καθώς αφορούν εν γένει τις προκλήσεις της νέας γενιάς και τις στρατηγικές που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη, ώστε να εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο παρόν, ένα βελτιωμένο μέλλον, βιώσιμο, ψηφιακά προηγμένο, συμπεριληπτικό, θεμελιωμένο στις ευρωπαϊκές αξίες.»

ΝΚ 3