Υπουργείο Παιδείας: Ανώτατα όρια δαπανών και κατάρτιση μεσοπρόθεσμου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/03/2018 - 12:35 | Author: Newsroom Ipaidia

Αυξημένα είναι τα ανώτατα όρια δαπανών όπως αυτά περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την οποία καλούνται οι φορείς του Δημοσίου να καταθέσουν τα σχέδια τους για την κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022.

Οι οροφές για το 2018 καθορίζονται από τον προϋπολογισμό του 2018 ενώ για τα έτη 2019-2022 αποστέλλονται επανεκτιμημένες με σημείο εκκίνησης τον προϋπολογισμό του 2018 με την ενσωμάτωση των επιπτώσεων των μέχρι την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2018 δημοσιονομικών παρεμβάσεων ανά έτος, καθώς και των εξοικονομήσεων από την επισκόπηση δαπανών που διεξήχθη το 2016-2017.

Στις προαναφερόμενες οροφές περιλαμβάνονται διακριτά και οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι οποίες αποτελούν ειδικούς φορείς των αντίστοιχων Υπουργείων. Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες οροφές δαπανών, αλλά και το ευρύτερο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η χώρα, οι ΓΔΟΥ θα πρέπει να υποβάλουν επικαιροποιημένες ρεαλιστικές εκτιμήσεις για καθένα από τα έτη του ΜΠΔΣ 2019-2022 ενσωματώνοντας πλέον όλες τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις και νέες πολιτικές που έχουν θεσμοθετηθεί μέχρι σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται αιτιολόγηση κάθε ετήσιας απόκλισης (θετικής ή αρνητικής), από τις οροφές δαπανών του παρακάτω Πίνακα , σε σχετική έκθεση του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών.

Οι Γενικοί Διευθυντές Οικονομικών Υπηρεσιών παρακαλούνται να αποστείλουν την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς τους και όλες τις ΑΔΑ, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στη διενέργεια προβλέψεων, συμπληρώνοντας τους σχετικούς πίνακες. Όλοι οι ανωτέρω πίνακες, αφού συμπληρωθούν από τους φορείς του κάθε εποπτεύοντος Υπουργείου, θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στο Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου (και όχι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), ο οποίος θα τους ελέγξει για τη συνέπεια και την πληρότητά τους. Στη συνέχεια οι πίνακες αυτοί (συγκεντρωτικοί και αναλυτικοί, όπως ζητείται κατά περίπτωση) μαζί με τους πίνακες του Υπουργείου, θα σταλούν επίσης ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέχρι τις 27 Μαρτίου 2018 και με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 

Loading...
  • europalso   ideascentral