Το υπουργείο παιδείας καλεί για την κάλυψη των κενών θέσεων που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες κενών θέσεων.

Η ανακοίνωση

Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) αναρτά τους κυρωμένους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης τοποθετηθέντων με θητεία και μη τοποθετηθέντων εκπαιδευτικών σε ΠΕΙΣ και ΠΣ, βάσει των προτιμήσεών τους (πράξη 32/ΔΕΠΠΣ/16-8-21)

και καλεί για την κάλυψη των κενών θέσεων που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες κενών θέσεων, σύμφωνα με το εδ. 7, της παρ. 2 του άρθρου 19, του ν. 4692/2020 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθ. 177 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) και ισχύει, τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στους πίνακες μη τοποθετημένων των οικείων Π.Δ.Ε. και της αντίστοιχης βαθμίδας και κλάδου με τις παρακάτω κενές θέσεις να αποστείλουν συμπληρωματική δήλωση προτιμήσεων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο   το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20/8/21 στις 12:00 το μεσημέρι δηλώνοντας:

είτε μέχρι πέντε (5) προτιμήσεις,  είτε ότι δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε καμία από τις παραπάνω κενές θέσεις.

\

Εκ του Αυτοτελούς Τμήματος Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων