Ανάκληση απόφασης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

H απόφαση

Ανακαλείται ως αναρμοδίως εκδοθείσα, την κατά σειρά 6 αναφερόμενη στο προοίμιο της παρούσας απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της 170405/ΓΓ1/2021 Υ.Α.

«Καθορισμός των ειδικότερων καθκόντων των αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 6273/τ.Β΄/28-12-2021), «οι Διευθυντές Εκπαίδευσης εκδίδουν τις πράξεις μονιμοποίησης και προαγωγής των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ της αρμοδιότητας τους, ύστερα από πρόταση των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων».