17 θέσεις για υποτροφίες 2015 στο εξωτερικό, δημοσίευσε το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στις 28 Ιουλίου Επιστήμες Μηχανικών (3 θέσεις) Επιστήμη Πληροφορικής (1 θέση) Επιστήμες Υγείας (2 θέσεις) Επιστήμες Ζωής (8 θέσεις) Περιβαλλοντικές Επιστήμες (3 θέσεις) Κοινωνικές Επιστήμες (1 θέση) Γεωπονικές Επιστήμες (1 θέση) Θετικές Επιστήμες (10 θέσεις) Ανθρωπιστικές Επιστήμες (1 θέση) Επιστήμες Αθλητισμού (1 θέση) Υπόλοιπες Επιστήμες (1 θέση).