Υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα της Τεχνολογίας Γ ́ Γυμνασίου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/06/2016 - 15:13 | Author: Newsroom Ipaidia

24-06-16 Υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ ́ Γυμνασίου

Με έγγραφό της η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων γνωστοποιεί ότι το βιβλίο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» Α΄ Λυκείου των κ.κ. Ν.

Ηλιάδη και Γ. Βούτσινου (με κωδικό ΟΕΔΒ: 2209223, έκδοσης 2010) έχει αναρτηθεί ως υποστηρικτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή PDF στην ακόλουθη διεύθυνση του ιστότοπου Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων:
http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSGYM-C124 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό εργαλείο για το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ΄ Γυμνασίου από εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Loading...


  • europalso

    ideascentral