IPAIDEIA.GR

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΏΝ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Σήμερα Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 και ώρα 19:30 μετά από πρόσκληση ομάδας πρωτοβουλίας Διευθυντών, συγκεντρωθήκαμε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολικού συγκροτήματος «ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟΥ» στο Ηράκλειο της Κρήτης και συζητήσαμε τα κύρια προβλήματά μας:

Εκτιμήσαμε ότι η συνάθροιση ήταν άκρως επιτυχημένη και ελπιδοφόρα:

α) μιας και παρέστησαν σε αυτήν, πάνω από 70 Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολείων του Νομού Ηρακλείου β) υπήρξε η αμέριστη συμπαράσταση της ΕΛΜΕ Ηρακλείου δια του Προέδρου της Λάζαρου Μάρκου και γ) τονίσθηκε από όλους μας και ευθύς εξαρχής ότι είμαστε κομμάτι του συνόλου των εκπαιδευτικών και αυτό υπήρξε ο κύριος άξονας καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Έτσι κάτω από αυτό το πρίσμα συζητήθηκαν:

α) το ωράριο των Διευθυντών και Υποδιευθυντών με βάση τον καινούργιο νόμο Ν.4152/2013(ΦΕΚ 107 τ.Α΄/9-5-2013) . Υπήρξε ομοθυμία στην σκέψη ότι είναι αδύνατον να λειτουργήσουν τα σχολεία το νέο έτος όταν οι διευθυντές ανάλογα με τα τμήματα του σχολείου και τα χρόνια υπηρεσίας τους θα διδάσκουν 5-10 ώρες εβδομαδιαία και ιδιαίτερα σε σχολεία που δεν διαθέτουν ούτε υποδιευθυντή ούτε γραμματέα, αλλά και οι υποδιευθυντές που θα διδάσκουν 16 ώρες αντίστοιχα.

Επιπλέον συζητήθηκε η αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών που αφαιρεί ώρες από το διοικητικό αλλά κυρίως το παιδαγωγικό έργο τους και με τον τρόπο αυτό υποβαθμίζεται η ποιότητα στην δημόσια εκπαίδευση. Η δημιουργία υπεραριθμιών και οι επερχόμενες απολύσεις εκπαιδευτικών έχουν ήδη δημιουργήσει μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα στα σχολεία

Αναδείχθηκε με κάθε λεπτομέρεια το ζήτημα της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων, την στιγμή που δεν υπάρχουν στα σχολεία γραμματείς και επιστάτες και ως εκ τούτου και όλη η γραφειοκρατική εργασία διενεργείται από τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές και το Σύλλογο διδασκόντων. Συγκεκριμένα :

 1. i. Το γραφείο του σχολείου θα είναι κλειστό όταν Διευθυντής και Υποδιευθυντής διδάσκουν
 2. ii. Θα εκτελείται πλημμελώς το διοικητικό τους έργο εις βάρος της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου
 3. iii. Εργασίες όπως η οργάνωση της λειτουργίας μιας μονάδας στην οποία εμπλέκεται μεγάλος ή πολύ μεγάλος αριθμός προσώπων και υπηρεσιών, αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών λόγω εντάσεων ή τραυματισμών που υπάρχουν καθημερινά στα σχολεία, επαφή με τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης, την Περ/κη Δ/νση και το Υπουργείο Παιδείας, με υπηρεσίες για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες, με τους Σχολικούς Συμβούλους και ιδιαίτερα με τον Σύμβουλο Παιδαγωγικής καθοδήγησης, συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών και τους εκπροσώπους των μαθητών, επαφή με το ΚΤΕΛ για τους μεταφερόμενους μαθητές, προμήθειες κάθε υλικού που απαιτείται για τη λειτουργία του σχολείου, απάντηση στα τηλέφωνα, μεταφορά εγγράφων από και προς το ταχυδρομείο ή από και προς τη Διεύθυνση, μεταφορά βιβλίων στα σχολεία, διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, οικονομικά (σχολική επιτροπή), απουσίες μαθητών, διαχείριση αρχείου μαθητών-αποτελέσματα, εφημερίες, επιστασία, έκδοση τίτλων παλαιότερων ετών, οργάνωση ενδοσχολικών και εξωσχολικών δράσεων, κοινωνικές δραστηριότητες, άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, προγράμματα και τόσα άλλα, δεν θα μπορούν να πραγματοποιούνται όταν από τις 33 ώρες διδασκαλίας κατά μέσο όρο την εβδομάδα ενός σχολείου, οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές θα βρίσκονται στην τάξη για μάθημα τις 20 ώρες. (κατά Μ.Ο. Έτσι το γραφείο θα παραμένει κλειστό για τις ανάγκες γονέων, μαθητών και κοινού.
 4. iv. Έγινε ιδιαίτερη μνεία για ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ, των οποίων το ωράριο ξεκινάει από το πρωϊ και τελειώνει σε πολλά το βράδυ 10:30. Ιδιαίτερη μνεία έγινε και για τα Καλλιτεχνικά και Μουσικά σχολεία.

Ανοίχθηκε ως συζήτηση, το θέμα της ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και εκφράστηκε έντονος προβληματισμός. Ουδείς από τους παριστάμενους συμφώνησε με το σύστημα αξιολόγησης που διέρρευσε στον τύπο και υποχρεώνει τον Διευθυντή να την χρησιμοποιεί ως Δαμόκλεια σπάθη πάνω από το κεφάλι του εκπαιδευτικού και κατ’ επέκταση του Δημόσιου σχολείου. Ιδιαίτερα συμφωνήσαμε ότι η μορφή της ποσόστωσης που προτείνει το υπουργείο (η οποία δεν έχει καμία λογική) θα προκαλέσει αναστάτωση στις σχέσεις των εκπαιδευτικών στα σχολεία καθώς και φαινόμενα αντιπαράθεσης μεταξύ συναδέλφων και διεύθυνσης. Παραπέμψαμε το θέμα σε συνολική συζήτηση του κλάδου και αφού εξεταστούν όλα τα δεδομένα.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ

 1. Την δημιουργία Ηλεκτρονικού Δικτύου Διευθυντών – Υποδιευθυντών στο οποίο θα διακινηθεί το συγκεκριμένο υπόμνημα και θα συλλεχθούν Ηλεκτρονικές υπογραφές.
 2. Να επιδοθεί το συγκεκριμένο υπόμνημα σε :
  1. i. Περιφερειακό Διευθυντή
  2. ii. Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  3. iii. ΕΛΜΕ
  4. iv. Να διαβαστεί και να διακινηθεί από την ΟΛΜΕ
  5. v. Να δοθεί στο ημερήσιο τοπικό και πανελλήνιο τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό.
 1. Να διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο τα ωράρια των Διευθυντών και Υποδιευθυντών στο επίπεδο του σχεδίου νόμου με το οποίο κριθήκαμε το 2011, δηλαδή 0 έως 2 ώρες οι Διευθυντές και σε 8 ώρες υποδιευθυντές εβδομαδιαίως
 2. Να τονίσουμε ότι η αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών είναι εις βάρος της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης και ότι έχει ήδη δημιουργήσει ένταση στα σχολεία.
 3. Να αναδείξουμε σε δημόσιες συζητήσεις των ΜΜΕ ότι το έργο των εκπαιδευτικών, των διευθυντών και των υποδιευθυντών των σχολείων υπερβαίνει τις 45 ώρες εβδομαδιαίως (συνυπολογίζεται διοικητικό-γραμματειακό και διδακτικό έργο).
 4. Να διεκδικήσουμε Γραμματείς και Επιστάτες στα σχολεία όπως προβλέπει παλαιότερος σχετικός νόμος, ειδάλλως να δοθεί το δικαίωμα συμπλήρωσης ωραρίου από καθηγητές του σχολείου για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολείων
 5. Άνοιγμα όλων των βιβλιοθηκών των σχολείων που έκλεισαν πέρσι, με συμπλήρωση σε αυτές, του ωραρίου καθηγητών του σχολείου.

Δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε ενωμένοι μαζί με όλο τον κλάδο για την αξιοπρέπειά μας καθώς και για το κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευση και του Δημόσιου σχολείου.

Τέλος εκφράστηκαν απόψεις πως, εάν χρειαστεί, διευθυντές και υποδιευθυντές θα παραδώσουμε μαζικά τα κλειδιά των σχολείων μας στην διοίκηση τους.

Το παραπάνω υπόμνημα υπογράφουν οι κάτωθι Δ/ντές/ντριες και Υπ/ντες/ντριες σχολείων του Νομού Ηρακλείου Κρήτης :

A/A

ONOMATEΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ

1

Τσεπαπαδάκης Ανδρέας

Διευθυντής

Εσπερινό Γυμνάσιο Ηρακλείου

2

Καλουδιώτη Μαρία

Διευθύντρια

Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου

3

Παπαδάκη Μαρία

Υποδιευθύντρια

Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου

4

Περιστέρη Μέλπω

Διευθύντρια

1 Γυμνάσιο Ηρακλείου

5

Κουρλετάκη Χρυσούλα

Υποδιευθύντρια

1 Γυμνασίο Ηρακλείου

6

Ψαλτάκη Παρασκευή

Υποδιευθύντρια

1 Γυμνάσιο Ηρακλείου

7

Καραγκούνης Γεώργιος

Υποδιευθυντής

11 ΓΕΛ Ηρακλείου

8

Φανιουδάκη Ιωάννα

Υποδιευθύντρια

1 ΓΕΛ Ηρακλείου

9

Χρονάκη Φιλάρετη

Διευθύντρια

11 Γυμνάσιο Ηρακλείου

10

Πατσάκης Ιωάννης

Υποδιευθυντής

11 Γυμνάσιο Ηρακλείου

11

Τζώρτζη Ευαγγελία

Υποδιευθύντρια

12 Γυμνάσιο Ηρακλείου

12

Τουτουδάκης Νικόλαος

Διευθυντής

13 Γυμνασίο Ηρακλείου

13

Νεονάκη Δήμητρα

Υποδιευθύντρια

13 Γυμνάσιο Ηρακλείου

14

Τζιράκη Μαρία

Υποδιευθύντρια

13 Γυμνάσιο Ηρακλείου

15

Γεωργακάκης Ιωάννης

Διευθυντής

2 ΣΕΚ Ηρακλείου

16

Συντζανάκης Εμμανουήλ

Υποδιευθυντής

2 ΣΕΚ Ηρακλείου

17

Οικονόμου Αλέξης

Υποδιευθυντής

3 ΓΕΛ Ηρακλείου

18

Σκορδούλης Αδαμάντιος

Διευθυντής

4 Εσπερινό ΕΠΑΛ

19

Αρβανιτάκης Ιωάννης

Υποδιευθυντής

4 Εσπερινό ΕΠΑΛ

20

Δρακάκη Χριστίνα

Υποδιευθύντρια

4 Εσπερινό ΕΠΑΛ

21

Κωνσταντίνου Κων/νος

Διευθυντής

5 ΓΕΛ Ηρακλείου

22

Σηφάκης Ευάγγελος

Υποδιευθυντής

5 ΓΕΛ Ηρακλείου

23

Παιδιαδίτου Χαρίκλεια

Υποδιευθύντρια

5 Γυμνάσιο Ηρακλειου

24

Σφακιωτάκη Λουίζα

Διευθύντρια

5 ΕΠΑΛ Ηρακλείου

25

Φρεσκάκης Δημήτριος

Υποδιευθυντής

5 ΕΠΑΛ Ηρακλείου

26

Ανωγειανάκης Παναγιώτης

Διευθυντής

6 ΓΕΛ Ηρακλείου

27

Δερμιτζάκη Αργυρώ

Υποδιευθύντρια

7 ΓΕΛ Ηρακλείου

28

Μαρμαρέλη Αντωνία

Διευθύντρια

7 Γυμνάσιο Ηρακλείου

29

Κογχυλάκης Γεώργιος

Υποδιευθυντής

7 Γυμνάσιο Ηρακλείου

30

Φουντουλάκης Αντώνιος

Διευθυντής

8 Γυμνάσιο Ηρακλείου

31

Βαμιαδάκη Μαρία

Διευθύντρια

9 Γυμνάσιο Ηρακλείου

32

Σταμέλος Γιάννης

Υποδιευθυντής

ΓΕΛ Αγίας Βαρβάρας

33

Σάπιος Παναγιώτης

Διευθυντής

ΓΕΛ Ασημίου

34

Λεμονή Ζαφειρούλα

Διευθύντρια

ΓΕΛ Γαζίου

35

Στεφανίδης Νικόλαος

Υποδιευθυντής

ΓΕΛ Γαζίου

36

Πυνηρτζής Γεώργιος

Διευθυντής

ΓΕΛ Γουβών

37

Παπαδάκης Σταμάτης

Διευθυντής

ΓΕΛ Κρουσώνα

38

Αγγελόπουλος Αντώνιος

Διευθυντής

ΓΕΛ Λ. Χερσονήσσου

39

Πλατάκη Αντιγόνη

Διευθύντρια

ΓΕΛ Μελεσών

40

Πετράκη Αικατερίνη

Διευθύντρια

ΓΕΛ Μοχού

41

Κομματάς Νικόλαος

Διευθυντής

Γυμνασίο Προφήτη Ηλίας

42

Γαβαλάκη Μαρία

Διευθύντρια

Γυμνάσιο Βενεράτου

43

Καλυκάκης Γιώργος

Διευθυντής

Γυμνάσιο Γουβών

44

Μουστεράκη Σοφία

Διευθύντρια

Γυμνάσιο Κρουσώνα

45

Δελλατόλας Στυλιανός

Διευθυντής

Γυμνασίο Μαλίων

46

Σφυράκης Μιχαήλ

Διευθυντής

Γυμνάσιο Ν. Αλικαρνασσού

47

Πετράκης Κων/νος

Υποδιευθυντής

Γυμνάσιο Ν. Αλικαρνασσού

48

Βασιλάκη Αναστασία

Διευθύντρια

ΕΠΑΣ Ηρακλείου

Απευθύνεται σε όλους τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές της χώρας Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καλούνται να το προσυπογράψουν.

Μπορούν να στείλουν την σύμφωνη γνώμη τους στα κάτωθι e-mail :