Λάβαμε στο από τον Μαθηματικό Βασίλειο Χουλιάρα πίνακα με δυνατίτητα υπολογισμού της μισθοδοσίας εκπαιδευτικών τον οποίο και δημοσιεύουμε

Του Βασίλειου Χουλιάρα – Μαθηματικός, Υ/Δντης του 1ου ΓΕΛ Αγρινίου


Στον παρακάτω πίνακα  μπορεί να υπολογιστεί η μισθοδοσία για εκπαιδευτικούς, τα ειδικά επιδόματα, η προυπηρεσία κλπ

Δείτε τον πίνακα