ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΣΗΜΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΩ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ο αναπληρωτής μερικής απασχόλησης λαμβάνει τόσα ένσημα όσες οι μέρες που εργάστηκε. Οι εργάσιμες μέρες προκύπτουν από το μηνιαίο παρουσιολόγιο.

Για τον σωστό υπολογισμό των ενσήμων θα πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρούνται παρουσίες και στις ημέρες των αργιών. Οι ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ ρυθμίζονται από τις 44/75, 114/81 κατά κύριο λόγω την 95/92 για μικρές αποδοχές και την 68/92 για ασθένεια.

Σύμφωνα με τις οποίες

Αν δεν απασχολούνται όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, τότε στην ασφάλιση του ΙΚΑ αναγνωρίζονται όσες ημέρες πραγματικά εργάζονται συν μία ημέρα ανά εβδομάδα, αν εργάζονται 3 τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα, και πραγματοποιούν το πλήρες ωράριο που προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας…

Δηλαδή, για να πάρει κάποιος την προσαύξηση του Σαββάτου ήτοι μία μέρα ασφάλισης επιπλέον πρέπει να έχει μέσα στην εβδομάδα εργασθεί για 3 συνεχόμενες ημέρες με το υποχρεωτικό ωράριο.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το υποχρεωτικό ωράριο στην πρωτοβάθμια είναι 24 ώρες που σημαίνει 24/5 = 4,8 ώρες ημερησίως. Άρα για να πάρει την προσαύξηση πρέπει να έχει από 5 ώρες για τρείς ημέρες. Αν και δύναται ένας αναπληρωτής μερικής απασχόλησης να έχει 15 ώρες την εβδομάδα, δεν είναι εφικτό να έχει 3 συνεχόμενες ημέρες με 5 ώρες λόγω του σχολικού ωραρίου.

Αντιστοίχως ισχύει το ίδιο και για την δευτεροβάθμια, αν και το υποχρεωτικό ωράριο είναι 23 το οποίο σημαίνει 23/5 = 4,6 ώρες ημερησίως.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ