Αγαπητοί συνάδελφοι, σας υπενθυμίζουμε ότι όσα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού προτίθενται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης, παρακαλούνται να προβούν σε επικαιροποίηση του προσωπικού τους φακέλου έως 28 Φεβρουαρίου του 2017 μέσω του online συστήματος https://teachers.minedu.gov.gr
Ακολουθεί το περιεχόμενο του σχετικού εγγράφου του ΥΠΠΕΘ:
Μαρούσι, 9-1-2017
Αρ.Πρωτ.: 3189/Δ3
ΘΕΜΑ : Επικαιροποίηση στοιχείων φακέλου μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
Σας πληροφορούμε ότι για το σχολικό έτος 2016-17 οι αιτήσεις μετάθεσης του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) θα υποβληθούν ηλεκτρονικά. Παρακαλούνται τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προτίθενται να υποβάλουν σχετική αίτηση, να προβούν σε επικαιροποίηση του προσωπικού τους φακέλου έως 28-2-2017, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr). Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Αναλυτικές οδηγίες αναφέρονται στην αρχική σελίδα της ηλεκτρονικής εφαρμογής.
Στην παρούσα φάση δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στα στοιχεία του ηλεκτρονικού Μητρώου τους. Συγκεκριμένα μπορούν να βλέπουν τα βασικά τους στοιχεία καθώς και τις υπηρετήσεις τους με την προκύπτουσα μοριοδότηση. Εάν διαπιστώνουν εσφαλμένες ή μη επικαιροποιημένες εγγραφές, δύνανται να αιτούνται αλλαγές, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω του συστήματος (αναφέρονται σχετικές οδηγίες στο εγχειρίδιο της εφαρμογής), προς την υπηρεσία στην οποία υπάγονται οργανικά, αποστέλλοντας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα σχετικά δικαιολογητικά.
Η υπηρεσία στην οποία αρμοδίως υπάγεται το μόνιμο μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. σύμφωνα με την οργανική του θέση (Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) επεξεργάζεται το αίτημα ή τα αιτήματα των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., προβαίνουν στις αναγκαίες αλλαγές στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο e-datacenter και καταχωρίζουν κάθε πληροφορία στο πεδίο «Παρατηρήσεις», ώστε να λάβει γνώση ο ενδιαφερόμενος. Στην περίπτωση που οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αδυνατούν να ανταποκριθούν σε κάποιο αίτημα, τότε και μόνο τότε, δύνανται, αφού καταχωρίσουν στο πεδίο «Παρατηρήσεις» τις δικές τους απόψεις, να το προωθήσουν στην Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης).
Με νέα εγκύκλιο θα καθοριστεί το χρονικό διάστημα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων μετάθεσης.