Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών και Μελετών της Δ.Ο.Ε. από τα διδακτικάτους καθήκοντα

 

 

Απαλλάσσουμε από την άσκηση των διδακτικών τους καθηκόντων, προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ΙνστιτούτοΠαιδαγωγικών Ερευνών και Μελετών της Δ.Ο.Ε. μέχριτην λήξη της θητείας τους (30Ιουνίου2021), τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Π.Ε., μέλη του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε.Μ. της Δ.Ο.Ε.:

 

1.Κωνσταντίνο Λολίτσα(Α.Μ. 564532),εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων του Ειδικού Δ.Σ. για παιδιά με κινητικά προβλήματα Αιγάλεωτης Δ/νσης Π.Ε. Γ ́ Αθήνας

,2.Φίλιππο Γκουμά(Α.Μ. 580835),εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων του 162ουΔ.Σ. Αθηνώντης Δ/νσης Π.Ε. Α ́ Αθήνας,

3.Αθανάσιο Γκουτζέλα(Α.Μ.604919),εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70-Δασκάλωντου 33ουΔ.Σ.Λάρισαςτης Δ/νσης Π.Ε. Λάρισας,

4.Ιωάννη Κανελλόπουλο(Α.Μ. 601778), εκπαιδευτικό κλάδουΠΕ70-Δασκάλωντου 4ουΔ.Σ. Καλυβίωντης Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

 

5.Αργύριο Παπαθανασίου(Α.Μ.557459),εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70-Δασκάλωντου 2ουΔ.Σ. Φερών-Βελεστίνου-Ρήγας Βελεστινλήςτης Δ/νσης Π.Ε. Μαγνησίας,

6.Ευάγγελο Κορδολαίμη(Α.Μ.621562), εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70-Δασκάλωντου 2ουΔ.Σ. ΜεταμόρφωσηςτηςΔ/νσης Π.Ε. Β ́ Αθήνας,

7.ΜηνάΠαπόγλου(Α.Μ. 621721), εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70-Δασκάλωντου 1ουΔ.Σ.Βύρωνα της Δ/νσης Π.Ε. Α’ Αθήνας,

8.Θωμά Βαγενά(Α.Μ. 597813), εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70-Δασκάλωντου 2ουΟλοήμερου Δ.Σ. Αγίου Ιωάννη Ρέντη-Αντώνης Σαμαράκηςτης Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά