Στο νομικό πλαίσιο που διέπει τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών από τη Δ/θμια στην Α/θμια ορίσθηκε να καλυφθούν από εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας μη παρέχοντας τη δυνατότητα συμπληρωματικών μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Π/θμιας ή δίνοντας τη δυνατότητα σε αυτούς να συμμετάσχουν στη διαδικασία των μετατάξεων αφού έγινε ορθολογική διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στη βάση των πραγματικών αναγκών των δυο βαθμίδων.

Τα παραπάνω ανέφερε ο κ. Αρβανιτόπουλος απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που υποστήριζαν ότι ενώ εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων παραμένουν στη διάθεση των διευθύνσεων εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε μετατάξεις. Μάλιστα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισαν στην ερώτησή τους ότι οι οργανικές θέσεις που δόθηκαν για μετατάξεις δεν υπήρχαν όταν οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας κατέθεσαν τις αιτήσεις τους για μετάθεση.

Σύμφωνα με τον κ. Αρβανιτόπουλο οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων έγιναν με βάση τη νομοθεσία και ικανοποιήθηκε ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων μετάθεσης υπό τη βασική προϋπόθεση ύπαρξης κενής οργανικής θέσης. Μάλιστα το Υπουργείο Παιδείας με έγγραφό του ζήτησε τα οργανικά κενά και ακολούθως έγινε η ηλεκτρονική επεξεργασία των αιτήσεων.

Ως εκ τούτου, τονίζει ο κ.Αρβανιτόπουλος, αφενός τα ΠΥΣΠΕ της επικράτειας γνωμοδότησαν για τα οργανικά κενά της αρμοδιότητάς τους και αφετέρου η ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων σημαίνει ότι αυτές δεν καλύφθηκαν γιατί δεν υπήρχαν αιτήσεις ενδιαφέροντος. Αυτές οι θέσεις συνεχίζουν να παραμένουν κενές από τη στιγμή που δεν έχουν καταληφθεί από εκπαιδευτικούς που μετατάχθηκαν σύμφωνα με το Ν.4172/2013

Καλόγηρος Βασίλειος news.gr