Η Ανώτατη Εκπαίδευση στην χώρα μας είναι και θα πρέπει να είναι ενιαία. Δυστυχώς ο παραπάνω διαχωρισμός συμβάλλει αναιτιολόγητα στη δημιουργία εντυπώσεων για Ακαδημαϊκά Τμήματα και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα δύο ταχυτήτων

Για την αντιστοιχία μεταξύ ομοειδών ακαδημαϊκών τμημάτων και ισότιμη μεταχείριση των αποφοίτων.

Η Σύγκλητος του στην 28η συνεδρίασή της στις 16-06-2021  εξέδωσε το ακόλουθο ομόφωνο ψήφισμα:

Η λειτουργία ανά την Ελλάδα Πανεπιστημιακών Τμημάτων, τα οποία -μολονότι έχουν το ίδιο όνομα και πανομοιότυπα προγράμματα σπουδών- δεν είναι μεταξύ τους ισότιμα, δημιουργεί ως γεγονός ερωτηματικά, σύγχυση και προβληματισμό, τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και στην κοινωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου με έδρα τη Ζάκυνθο, το οποίο μέχρι και σήμερα δεν είναι αντίστοιχο και ισότιμο με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η Ανώτατη Εκπαίδευση στην χώρα μας είναι και θα πρέπει να είναι ενιαία. Δυστυχώς ο παραπάνω διαχωρισμός συμβάλλει αναιτιολόγητα στη δημιουργία εντυπώσεων για Ακαδημαϊκά Τμήματα και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα δύο ταχυτήτων. Η παραπάνω διακριτική μεταχείριση θέτει σοβαρό ζήτημα διασφάλισης της ισονομίας και εφαρμογής της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων των πολιτών ενώπιον του νόμου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου θεωρεί ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η εισαγωγή κατάλληλης νομοθετικής ρύθμισης, προκειμένου να υπάρξει πλήρης αντιστοιχία μεταξύ ομοειδών ακαδημαϊκών τμημάτων και ισότιμη μεταχείριση των αποφοίτων τους από τον νόμο.

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ