Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Αναπτυξιακές προοπτικές με νέες ιδέες και έμφαση στην εξωστρέφεια

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Αναπτυξιακές προοπτικές με νέες ιδέες και έμφαση στην εξωστρέφεια

Συνέντευξη με τον Καθηγητή κ. Ανδρέα Φλώρο, υποψήφιο Πρύτανη – Το 2020 πρόκειται να πραγματοποιηθούν εκλογές ανάδειξης των Πρυτανικών Αρχών σε συνολικά 6 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας.

Με δεδομένη την πρόθεση της Κυβέρνησης να αλλάξει τον τρόπο διενέργειας των εκλογών και την πρόσφατη ανακοίνωση προς διαβούλευση του σχετικού πολυνομοσχεδίου, ήδη εντός των Πανεπιστημίων έχουν ξεκινήσει ζυμώσεις, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ωριμάσει περισσότερο. Μια τέτοια περίπτωση εντοπίζεται και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπου ο Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας και Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών κ. Ανδρέας Φλώρος έχει ήδη ανακοινώσει και επισήμως την πρόθεσή του να είναι επικεφαλής σε ένα Πρυτανικό σχήμα. Γεννημένος το 1973, ο κ. Φλώρος είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του ιδίου Τμήματος στην περιοχή της τεχνολογίας του ήχου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, όπως αποτυπώνονται από το εκτενές ερευνητικό και συγγραφικό του έργο, περιλαμβάνουν αντικείμενα όπως διαδραστικές ηχητικές διεπαφές, ηχητικά παιχνίδια, αναγνώριση προτύπων από ηχητικά σήματα, δημιουργική νοημοσύνη μηχανική ακοή κ.ά. Ο κ. Φλώρος μίλησε μαζί μας, ανοίγοντας τα χαρτιά του σχετικά με το πώς ένας νέος άνθρωπος σκέφτεται τη διοίκηση ενός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, περιγράφοντας το όραμά του για το δημόσιο Πανεπιστήμιο και δίνοντας το στίγμα του για τις προτεραιότητές του.

 

 • Σε ποια φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ποιες είναι οι προοπτικές του; Τί χρειάζεται περισσότερο από όλα;
 • Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι ένα νησιωτικό Περιφερειακό Α.Ε.Ι, το οποίο ιδρύθηκε με προσανατολισμό προς τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Διευρύνθηκε το 2004 με την ίδρυση δύο νέων Τμημάτων, της Πληροφορικής και των Τεχνών Ήχου και Εικόνας, τα οποία με τη λειτουργία τους άρχισαν να δημιουργούν νέα δεδομένα και προοπτικές. Το 2018 ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση σε αυτό του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη χωρική – πολυνησιωτική επέκτασή του και τον διπλασιασμό του αριθμού των Τμημάτων του. Πλέον περιλαμβάνονται νέοι επιστημονικοί τομείς αιχμής, όπως η επιστήμη του περιβάλλοντος και των τροφίμων, τομείς με υψηλή ζήτηση από την τοπική κοινωνία όπως ο τουρισμός, αλλά και πεδία οριζόντιου περιφερειακού ενδιαφέροντος, όπως η περιφερειακή ανάπτυξη και η επικοινωνία μέσω ψηφιακών μέσων. Παράλληλα, εντός του Πανεπιστημίου ιδρύθηκε Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο με τέσσερα Ινστιτούτα. Προφανώς, οι αλλαγές αυτές επηρέασαν τη φυσιογνωμία του Ιδρύματος, χωρίς όμως αυτό να στηριχθεί σε κάποιο συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο να είναι συμβατό με τη νέα ακαδημαϊκή πραγματικότητα του Ιδρύματος. Πιστεύω λοιπόν ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο πρέπει και μπορεί πλέον να εισέλθει σε μια νέα αναπτυξιακή εποχή, σχεδιασμένη ρεαλιστικά και στρατηγικά με βάση τις πραγματικές του δυνατότητες και απαλλαγμένη από την εσωστρέφεια που χαρακτηρίζει έντονα την εκπαιδευτική και πολύ περισσότερο την ερευνητική του δραστηριότητα αυτή τη στιγμή. Αυτή η ανάπτυξη δεν πρέπει απαραίτητα να είναι ποσοτική. Αντιθέτως, πρέπει να έχει συστατικά ακαδημαϊκής ποιότητας, εξωστρέφειας και κοινωνικής συνεισφοράς, με στόχο την καθιέρωση του Ιδρύματος ως ενός περιφερειακού ακαδημαϊκού πόλου αριστείας.

 

 • Ποιες θα είναι οι βασικές σας προτεραιότητες στην περίπτωση που εκλεγείτε και αναλάβετε τη διοίκηση του Ιονίου Πανεπιστημίου;

Οι προτεραιότητές μας αποτυπώνονται σε ένα αναλυτικό – και απόλυτα ρεαλιστικό – πρόγραμμα δράσης, το οποίο στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: Ο πρώτος, η ανάπτυξη, αφορά στην διαμόρφωση ενός σύγχρονου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, το οποίο εκπαιδεύει νέους επιστήμονες και πραγματοποιεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, προτείνοντας λύσεις σε προβλήματα κάθε κλίμακας. Στηρίζεται στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής ταυτότητας και της εξωστρέφειας των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, καθώς και του αποτυπώματος της διεθνούς ερευνητικής παρουσίας τους, στο πλαίσιο πάντα μιας συντεταγμένης ιδρυματικής στρατηγικής. Η ανάπτυξη δεν είναι εφικτή χωρίς θεσμική υποστήριξη, η οποία αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα του προγράμματος. Η αποδοτική διοικητική οργάνωση, η συνεργασία, η αξιοκρατία και οι ίσες ευκαιρίες αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες αποτελεσματικής υποστήριξης και αναβάθμισης της ποιότητας της πανεπιστημιακής

λειτουργίας, αλλά και άρσης εμποδίων και δυσλειτουργιών που εγκλωβίζουν στην εσωστρέφεια. Με παρεμβάσεις αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας, ενίσχυσης της συλλογικότητας και της λογοδοσίας, δημιουργίας κινήτρων, πλήρους αξιοποίησης των προσόντων του προσωπικού και με εργαλείο τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, τον τρίτο πυλώνα, οι διοικητικές μονάδες του Ιδρύματος θα μετατραπούν σε μοχλούς προώθησης και υποστήριξης όλων των δράσεων και στρατηγικών στόχων του. Εκφράζουμε την νέα γενιά του Ιονίου Πανεπιστημίου, ζούμε καθημερινά την πραγματικότητα του Ιδρύματος και την τοπική κοινωνία και πιστεύουμε ότι μια διοίκηση με νέες ιδέες, χωρίς προγενέστερες δεσμεύσεις και χωρίς αποκλεισμούς, αποτελεί την αφετηρία μιας νέας εξωστρεφούς εποχής και ενός ποιοτικού άλματος για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

 

 • Θα μπορούσατε να γίνετε περισσότερο συγκεκριμένος και να μας αναφέρετε ενδεικτικά κάποιες δράσεις που εντάσσονται στο παραπάνω τρίπτυχο Ανάπτυξη – Υποστήριξη και Ψηφιακός Μετασχηματισμός;

Το πρόγραμμα δράσης μας αποτυπώνεται σε ένα πολυσέλιδο κείμενο και περιέχει δράσεις και παρεμβάσεις που αφορούν στην εγκαθίδρυση και καλλιέργεια της εξωστρέφειας, στη διεθνοποίηση, στη βελτίωση της καθημερινότητας της ακαδημαϊκής ζωής, στην πράσινη ανάπτυξη αλλά και στην ουσιαστική διασύνδεση του Ιονίου Πανεπιστημίου με την κοινωνία. Για παράδειγμα, στον τομέα της εκπαίδευσης, οι σπουδές πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, χωρίς εκπτώσεις, στοχευμένες στην εκπλήρωση των μαθησιακών στόχων. Δράσεις όπως η επικαιροποίηση και αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών βάσει προτύπων πλήρως συμβατών με την κείμενη νομοθεσία και το διεθνές γίγνεσθαι, αλλά και η διαμόρφωση στρατηγικών για την ενίσχυση των διδακτικών δεξιοτήτων των καθηγητών/διδασκόντων, θα αναβαθμίσουν το περιβάλλον μάθησης, συμπεριλαμβανομένης και της διά βίου εκπαίδευσης. Στο πεδίο της έρευνας, κρίνουμε ως ιδιαίτερα σημαντική την δημιουργία ενός ερευνητικού περιβάλλοντος – φυσικού και οικονομικού – σύμφωνου με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή που να είναι κατάλληλο για την προσέλκυση ερευνητών υψηλών προσόντων, με διάρκεια και προοπτική στην απασχόλησή τους. Ερευνητικά σχέδια που αποσκοπούν στην αριστεία και έχουν προοπτικές παραγωγής πρωτότυπων αποτελεσμάτων είναι αυτά που επιτέλους πρέπει να υποστηριχθούν έναντι αυτών που απλώς ανακυκλώνουν ιδέες και καλλιεργούν τελικά την εσωστρέφεια. Υπάρχουν λίγα τέτοια παραδείγματα έργων αριστείας, τα οποία μέχρι και σήμερα δεν έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια από το Ίδρυμα. Επίσης, η επένδυση σε ερευνητικές και υπολογιστικές υποδομές που μπορούν να αξιοποιηθούν οριζόντια προς όφελος του Ιδρύματος είναι σημαντικό ζητούμενο. Η προγενέστερη εμπειρία έχει δείξει ότι τέτοιου είδους προτάσεις, στο παρελθόν τέθηκαν στο περιθώριο ελλείψει μιας συγκροτημένης στρατηγικής. Τέλος, οι συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευσης στους χώρους του Πανεπιστημίου δεν μπορεί παρά να αποτελούν σημαντική προτεραιότητα για την ερχόμενη τετραετία. Το ισχύον κτιριολογικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί,

στο πλαίσιο της κάλυψης-  βάσει ενός ολοκληρωμένου σχεδίου – των τεκμηριωμένων κτιριακών αναγκών και των αναγκών σε υποδομές των Τμημάτων του Ιδρύματος.

 

 • Μιλώντας για την έρευνα, ποια θεωρείτε ότι είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να βοηθήσουν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να ενισχύσει την ερευνητική του παρουσία στο εγχώριο αλλά και στο διεθνές στερέωμα;
 • Θα ξεκινήσω από τα νεοσύστατα Τμήματα. Αν και υπήρξαν εσωτερικές τάσεις οι οποίες ήθελαν να αποτρέψουν την ένταξή τους στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και οι οποίες δυστυχώς εξακολουθούν να τα υποβαθμίζουν, εμείς πιστεύουμε ακριβώς το αντίθετο. Η λειτουργία των Τμημάτων Περιβάλλοντος, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Τουρισμού προσδίδουν έναν νέο, δυναμικό και με ιδιαίτερες προοπτικές χαρακτήρα στο ερευνητικό προφίλ του Ιονίου Πανεπιστημίου. Αυτό το πλεονέκτημα σκοπεύουμε να το ενισχύσουμε, υποστηρίζοντας την ερευνητική δραστηριότητα στα νέα αυτά Τμήματα και ενδυναμώνοντας την προσπάθεια σύνδεσης των αποτελεσμάτων της με την κοινωνία. Παράλληλα, οι ανθρωπιστικές σπουδές έχουν εξαρχής μια ιδιαίτερη δυναμική. Σε αυτές είναι γνωστό ότι εντάσσονται και οι τέχνες, με τα δύο καλλιτεχνικού προσανατολισμού Τμήματα του Ιδρύματος, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας να έχουν καλλιεργήσει ήδη ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον δημιουργικής και καλλιτεχνικής αριστείας στον τομέα της μουσικής (η οποία όπως γνωρίζετε έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην διαμόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητας των Ιονίων Νήσων), αλλά και της τέχνης των νέων μέσων. Οι πιο παραδοσιακές μορφές ανθρωπιστικών σπουδών έχουν επίσης συνεισφορά στο ερευνητικό προφίλ του Ιδρύματος, χρειάζονται όμως βήματα εκσυγχρονισμού με ενίσχυσή τους σε νέους τομείς όπως π.χ. οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Το αντίστοιχο εγχείρημα στο πεδίο των τεχνών έχει πραγματοποιηθεί και έχει πετύχει, με το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας να πρωτοπορεί σε θέματα ψηφιακής τέχνης. Θεωρούμε λοιπόν ότι το αντίστοιχο βήμα πρέπει να γίνει και για τις παραδοσιακές μορφές ανθρωπιστικών σπουδών και εκεί ακριβώς εντοπίζεται η ανάγκη για την ακαδημαϊκή ενδυνάμωσή τους. Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή την μετάβαση θα πρέπει να διαδραματίσει προφανώς η έρευνα που ήδη πραγματοποιείται και παράγει πρωτότυπα και χρήσιμα αποτελέσματα με εφαρμογή σε πολλαπλά πεδία και με διεπιστημονικό τρόπο, όπως π.χ. αυτό συντελείται από το Τμήμα Πληροφορικής, το οποίο βρίσκεται στην διεθνή ερευνητική αιχμή, με πρωτοπορίες σε θέματα όπως η διαχείριση και επεξεργασία μεγάλων δεδομένων και με διεθνείς συνεργασίες μεγάλου βεληνεκούς, π.χ. με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, αλλά και με διαθεματικές προσεγγίσεις, όπως η εγκαθίδρυση πάρκων λογοτεχνικών ταξιδιών. Σημαντικό πλεονέκτημα τέλος αποτελεί και η ύπαρξη των Ινστιτούτων, μέσω των οποίων μπορούν να καλλιεργηθούν περαιτέρω διεπιστημονικές ερευνητικές συνέργειες.

 

Προσφάτως, με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείο παιδείας

 • ανεστάλη η εκπαιδευτική λειτουργία δύο εκ των νέων τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου: του Τμήματος Εθνομουσικολογίας με έδρα το Ληξούρι και του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έδρα την Λευκάδα. Ποια η άποψή σας σχετικά με την συνέχιση η όχι της λειτουργίας των δύο αυτών Τμημάτων;
 • Πράγματι, βάσει των οριζόμενων στο Νόμο 4653/20 στα δύο αυτά Τμήματα εφαρμόζεται αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα Τμήματα υλοποιούν την διδασκαλία προγραμμάτων σπουδών του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων που καταργήθηκαν. Για το Τμήμα Εθνομουσικολογίας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την ίδρυσή του, η οποία σημειωτέον δεν συγκαταλεγόταν στις προτάσεις του Ιδρύματος. Ως μέλος της Συγκλήτου, είχα εκφράσει και εγώ σοβαρές επιφυλάξεις. Με ακαδημαϊκούς όρους, το αντικείμενο σπουδών στο πεδίο της εθνομουσικολογίας είναι περιορισμένο και δεν μπορεί να τεκμηριώσει την λειτουργία μιας ακαδημαϊκής μονάδας σε επίπεδο Τμήματος, τουλάχιστον σύμφωνα με τα ελληνικά ακαδημαϊκά και πληθυσμιακά δεδομένα. Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι η εθνομουσικολογία μπορεί να αποτελέσει τομέα των μουσικών σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, κατά τα πρότυπα των σπουδών σε άλλα ευρωπαϊκά Ιδρύματα. Για το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης τα δεδομένα είναι σαφώς διαφορετικά. Το Τμήμα, με την κατάλληλη υποστήριξη σε επίπεδο στελέχωσης και υποδομών πρέπει να λειτουργήσει στρατηγικά προς όφελος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Για παράδειγμα, υπό το πρίσμα της κρίσης δημόσιας υγείας που βιώνουμε, ο σχετικά μονόπλευρος χαρακτήρας της οικονομίας των Ιόνιων Νησιών που στηρίζεται συντριπτικά στον τουρισμό, αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα και πρέπει να αναθεωρηθεί. Σε αυτή τη διαδικασία, το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Μπορεί να αποτελέσει και τον συνδετικό κρίκο της έρευνας που πραγματοποιείται συνολικά στο Πανεπιστήμιο με την Περιφέρεια, σε ένα αμφίδρομο πλαίσιο καταγραφής αναγκών, σχεδιασμού και υλοποίησης στρατηγικών, με στόχο την ανάδειξη της καινοτομίας σε πολλαπλές πτυχές της τοπικής οικονομίας. Και βέβαια, θέματα προβολής όλων αυτών μπορούν να υποστηριχθούν από το επίσης νεοσύστατο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη τεκμηρίωσης και λήψης αποφάσεων με αποκλειστικά ακαδημαϊκά κριτήρια, εντός των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου και των αρμοδίων οργάνων της πολιτείας.

 

 • Έχετε ήδη αναφερθεί στην ανάγκη καλλιέργειας στα Τμήματα του Ιδρύματός σας μιας ακαδημαϊκής κουλτούρας εξωστρέφειας ως βασικού αναπτυξιακού συστατικού. Ποια είναι τα βήματα που θα ακολουθήσετε προς την κατεύθυνση αυτή;

Η εσωστρέφεια του Ιονίου Πανεπιστημίου σήμερα οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος σχετίζεται με την έλλειψη ενός συνολικού σχεδίου που θα ενδυναμώσει το αποτέλεσμα μεμονωμένων, αλλά σημαντικών δράσεων. Υπάρχουν Τμήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο όπως το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας τα

 • οποία με δράσεις διεθνούς εμβέλειας, όπως η διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, η θερινή μουσική ακαδημία, το διεθνές Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών και το Φεστιβάλ animation ICONA τοποθετούνται με ισχυρό αποτύπωμα στον διεθνή δημιουργικό ακαδημαϊκό χάρτη. Το Τμήμα Πληροφορικής συμμετέχει σε ερευνητικές πρωτοβουλίες μοναδικές παγκοσμίως μέσω Εργαστηρίων του, όπως το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας το οποίο αναπτύσσει πρωτόκολλα διάγνωσης διαφόρων τύπων νευρολογικών διαταραχών σε συνεργασία με παγκόσμιας εμβέλειας εταίρους, και το Εργαστήριο Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες με επίκαιρες δράσεις ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών σε ποικίλα πεδία, όπως π.χ. τη διερεύνηση της κοινωνικής ταυτότητας της επανάστασης του 1821. Όλα αυτά είναι παραδείγματα εξωστρεφών δράσεων αριστείας που, εάν ενταχθούν σε ένα συνολικό σχέδιο δράσης, θα αρχίσουν να συνθέτουν ένα διαφορετικό ιδρυματικό προφίλ. Επιπλέον, Τμήματα όπως αυτά του Περιβάλλοντος, της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και του Τουρισμού, είναι αυτά που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις λόγω της φύσης τους να αναπτύξουν δράσεις σύνδεσης με την τοπική κοινωνία, ανοίγοντας νέες, εναλλακτικές προοπτικές για την περιφερειακή οικονομία και ενισχύοντας το παρεχόμενο τουριστικό προϊόν τόσο ποιοτικά, όσο και με νέους θεματικούς τομείς. Αυτά τα Τμήματα πρέπει να υποστηριχθούν με πόρους, αλλά και τεχνογνωσία. Η μέχρι τώρα έλλειψη αυτής της υποστήριξης είναι και ο δεύτερος παράγοντας ακαδημαϊκής στασιμότητας και εσωστρέφειας. Για το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης νομίζω ότι το πλαίσιο που παρέθεσα προηγουμένως αντικατοπτρίζει πλήρως τις δυνατότητές του. Το δε Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας το οποίο έχει εισέλθει σταδιακά στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, αλλά και το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας θα πρέπει πρώτα να καταφέρουν να συνθέσουν μια ακαδημαϊκή ταυτότητα διακριτή και μη επικαλυπτόμενη εντός του Ιδρύματος και να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες συνέργειας που τους παρέχονται ούτως ώστε να αρχίσουν να χτίζουν το δικό τους εξωστρεφές προφίλ εντός του συνολικού ιδρυματικού σχεδιασμού.

 

 • Ακούμε πολύ συχνά τον όρο Ψηφιακός Μετασχηματισμός, σε επίπεδο κυβέρνησης αλλά και φορέων δημοσίου, ειδικά στην πρωτόγνωρη εποχή της κρίσης δημόσιας υγείας που διανύουμε. Τον έχετε και εσείς συμπεριλάβει ως άξονα προτεραιότητας στις δράσεις που προτείνετε. Τι ακριβώς σημαίνει για ένα Α.Ε.Ι. ο ψηφιακός μετασχηματισμός και τι προβλήματα επιλύει;

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός αποτελεί εργαλείο προς την κατεύθυνση της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών, της υποστήριξης των αντίστοιχων ακαδημαϊκών, αλλά και της πλήρους εναρμόνισης με το εκάστοτε θεσμικό/νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, ενισχύει τη διαφάνεια, την ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς μεταχείριση των μελών των Ιδρυμάτων σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Επιτυγχάνει

δε τη διαλειτουργική σύνδεση με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, κάτι που πολύ σύντομα θα είναι βασική προϋπόθεση για σειρά ακαδημαϊκών δράσεων, όπως η κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Τέλος, αντιμετωπίζει τη γραφειοκρατία και προσδίδει προστιθέμενη αξία, αλλά και οικολογική χροιά στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό αποτύπωμα του Ιδρύματος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης μας, η υλοποίηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού απαιτεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, με στόχο αφενός μεν την πλήρη υλοποίησή του χωρίς καθυστερήσεις – δεδομένου ότι έχουμε ήδη καθυστερήσει – αφετέρου δε τη χάραξη μιας ψηφιακής στρατηγικής του Ιδρύματος με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι πρωτοβουλίες αυτές οργανώνονται σε τέσσερεις φάσεις υλοποίησης: αυτή της κωδικοποίησης και του επανασχεδιασμού των διαδικασιών, της εφαρμογής του μετασχηματισμού, της εκπαίδευσης του προσωπικού και τέλος της πιστοποίησης σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. Οι φάσεις αυτές είναι σχεδιασμένες ώστε, με την ολοκλήρωσή τους, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να ενταχθεί στη νέα ψηφιακή εποχή με μακρόπνοη προοπτική.

 

 • κ. Φλώρο, νομίζω ότι η υποψηφιότητά σας είναι από τις πρώτες – αν όχι η πρώτη – που ανακοινώθηκε επισήμως, όχι μόνο στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αλλά και μεταξύ των υπολοίπων πέντε ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων στα οποία επίκεινται Πρυτανικές εκλογές φέτος. Με δεδομένο ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο διενέργειας των εκλογών δεν είχε ακόμα θεσμοθετηθεί, για ποιο λόγο επιλέξατε να ανακοινώσετε τις προθέσεις σας νωρίς – ήδη από τις αρχές Μαρτίου;

Η υποψηφιότητά μας είναι όντως η πρώτη που ανακοινώθηκε. Τόσο εγώ προσωπικά, όσο και οι συνάδελφοί μου που απαρτίζουν το υποψήφιο Πρυτανικό σχήμα έχουμε ένα όραμα για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ένα όραμα που εκφράζει τη νέα γενιά των ακαδημαϊκών της χώρας και αφορά σε ένα σύγχρονο, καινοτόμο, εξωστρεφές, αυτοδιοίκητο και με έντονη κοινωνική συνεισφορά Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Όποιο και εάν είναι το θεσμικό πλαίσιο διενέργειας των εκλογών, το όραμα αυτό παραμένει αναλλοίωτο και υποστηρίζεται από δράσεις που έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά, με βάση την ακριβή και αντικειμενική αποτύπωση της υφιστάμενης ακαδημαϊκής πραγματικότητας. Η ανακοίνωση των προθέσεών μας νωρίς, επικοινωνεί αυτό το όραμα εγκαίρως στη δημόσια ατμόσφαιρα και δίνει τα χρονικά περιθώρια ανάπτυξης ενός ουσιαστικού διαλόγου με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Αποτελεί δε την αφετηρία ενός νέου μοντέλου διοίκησης που σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε, που στηρίζεται στη συμμετοχικότητα. Η έγκαιρη αυτή ανακοίνωση αποτελεί κατά την γνώμη μου την πλέον έντιμη προσέγγιση που θα μπορούσε να ακολουθήσει κανείς έναντι της ακαδημαϊκής κοινότητας πρωτίστως, καθώς ξεφεύγει από τις συνήθεις πρακτικές καλλιέργειας φημολογίας που συχνά υιοθετούνται από υποψηφίους για διάφορους – διερευνητικούς και μη – λόγους, είτε εντός του Πανεπιστημίου, είτε ακόμα χειρότερα εκτός, αποδεικνύοντας έμπρακτα την ωριμότητα του όλου σχεδίου και προσδίδοντας έναν μη-καιροσκοπικό χαρακτήρα στην πρωτοβουλία διεκδίκησης της διοίκησης του Πανεπιστημίου,

 • δίνοντας έμφαση στον διάλογο και στη συνδιαμόρφωση ενός κοινού προγράμματος δράσης. Παράλληλα όμως, οριοθετεί και μια αφετηρία που εμπεριέχει όλα εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νέας μορφής διοίκησης που σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε.

 

 • Μιλήσατε προηγουμένως για διοίκηση χωρίς προγενέστερες δεσμεύσεις και αναφερθήκατε επίσης στην έννοια της συμμετοχικότητας στη διοίκηση. Τι ακριβώς εννοείτε και ποια είναι τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτή σας την πρόταση;

Βασική μας αρχή αποτελεί η αντίληψη ότι η ακαδημαϊκή ανάπτυξη, η εξωστρέφεια και η κοινωνική συνεισφορά αποτελούν θεμέλιο του εκσυγχρονισμού της εικόνας και της λειτουργίας των Πανεπιστημίων. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να πραγματοποιείται στη βάση ενός συμφωνηθέντος με την ακαδημαϊκή κοινότητα στρατηγικού σχεδίου. Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε με την κατάρτιση του προγράμματος δράσης και αυτό αποτελεί τη μοναδική μας δέσμευση – ένα είδους συμβολαίου με αποκλειστικά ακαδημαϊκούς όρους και με ισχύ όχι μόνο προεκλογική, αλλά κυρίως μετεκλογική. Πέραν αυτών των δεδομένων, απορρίπτουμε κάθε έννοια και διαδικασία που σχετίζεται με δεσμεύσεις που αποσκοπούν στην απλή προσέλκυση ψήφων, αλλά και με ψηφοθηρικές συμμαχίες ενός κατεστημένου που όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει και που έχει ως αυτοσκοπό τη συνεχόμενη πρόσβαση στη διοίκηση, χωρίς νέες ιδέες και με έντονα εσωστρεφή χαρακτηριστικά. Γιατί το δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, και πολύ περισσότερο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην περίπτωσή μας, δεν χρειάζεται τέτοιες ιδεοληψίες και πρακτικές, έχει ζημιωθεί στο παρελθόν από αυτές. Το υψηλό ζητούμενο για εμάς είναι ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο πρέπει να διοικείται δημοκρατικά με πλήρη διαφάνεια και ουσιαστική λογοδοσία, στο πλαίσιο μιας πραγματικής ακαδημαϊκής και διοικητικής αυτοτέλειας, αλλά και στη βάση ενός σχεδίου που θα συμφωνηθεί με την ακαδημαϊκή κοινότητα και που αποσκοπεί στην αναπτυξιακή ενίσχυση του ρόλου του ως βασικού φορέα σύνθεσης, προαγωγής και διάδοσης της γνώσης και του πολιτισμού.

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !