Το γραφείο εξετάσεων ESB ενημερώνει τους υποψηφίους για τις διαδικασίες εγγραφών στα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για τα επίπεδα B1 B2 C1 C2 ESB περιόδου Μαίου 2017 για ιδιοκτήτες ΚΞΓ και για ανεξάρτητους υποψηφίους ως ακολούθως: 1. Για Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών Οδηγίες συμπλήρωσης Αιτήσεων – Download ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ESB ΜΑΙΟΣ 2017 Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Γραπτές Εξετάσεις Κυριακή, 28 Μαΐου B 1 14.00-16.00 C 1 10.00-12.40 B 2 10.00-12.30 C 2 14.00-17.00 Προφορικές Εξετάσεις Θα ανακοινωθούν σύντομα. Β.