Ημερομηνίες προφορικών εξετάσεων Αθηνών : 17 Ιουνίου SORBONNE B2 18 Ιουνίου DELF B2 19 Ιουνίου DALF C1/SORBONNE C1, 20 Ιουνίου DALF C2/SORBONNE C2 Προσοχή! Οι προσκλήσεις για τις προφορικές εξετάσεις B2/C1/C2 υποψηφίων Αττικής θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 5 ΙΟΥΝΙΟΥ Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με το Τμήμα εξετάσεων στην ηλ.