Ημέρα γαλλοφωνίας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης