Όπως είναι γνωστό, δεν υπάρχουν εξετάσεις ΚΠΓ διαβαθμισμένου επιπέδου Α για την ισπανική γλώσσα.