Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Προσανατολισμού και Ξένων Γλωσσών στα ΕΠΑΛ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/09/2017 - 12:02 | Author: Newsroom Ipaidia

– Αναλυτικά η και οι οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Προσανατολισμού και Ξένων Γλωσσών στα ΕΠΑΛ

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017- 2018

 

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 32/03-08-2017 Δ.Σ. Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε την ύλη και τις οδηγίες που ακολουθούν για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2017-2018:

 

Κύριος σκοπός της διδασκαλίας της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας στα Επαγγελματικά Λύκεια είναι η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών/μαθητριών, έτσι ώστε, ανταποκρινόμενοι/ες στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, να μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με ευχέρεια στις διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις τόσο στο κοινωνικό όσο και στο μελλοντικό επαγγελματικό τους περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την έκαστη ξένη γλώσσα που διδάσκεται στα ΕΠΑ.Λ., Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά, προτείνονται τα ακόλουθα:

 

α)         Για τη διδασκαλία της  Αγγλικής Γλώσσας ως μάθημα Γενικής Παιδείας κατά το σχολικό έτος

2017-2018 προτείνονται τα παρακάτω διδακτικά εγχειρίδια:

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ

Α΄ τάξη: «ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α΄ ΤΑΞΗ 1ου ΚΥΚΛΟΥ» των ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ Π. ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΤΣΙΟΥΡΗ Π. ΕΥΑΝΘΙΑΣ (Κωδ. 24-0002) ,

Β΄ τάξη: «ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗ 1ου  ΚΥΚΛΟΥ» των ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ Π. ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΤΣΙΟΥΡΗ Π.

ΕΥΑΝΘΙΑΣ (Κωδ. 24-0004) ή το βιβλίο της Α΄ τάξης, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, εφόσον αυτό δεν ολοκληρώθηκε,

Γ΄  τάξη:  «ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗ 1ου  ΚΥΚΛΟΥ»  των  ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ  Π.  ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΤΣΙΟΥΡΗ  Π.

ΕΥΑΝΘΙΑΣ (Κωδ. 24-0004) (συνέχεια του βιβλίου της Β΄ τάξης).

 

 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ

Α΄ τάξη : «ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α΄ ΤΑΞΗ 1ου ΚΥΚΛΟΥ» των ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ Π. ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΤΣΙΟΥΡΗ Π. ΕΥΑΝΘΙΑΣ (Κωδ. 24-0002),

Γ΄ τάξη : «ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α΄ ΤΑΞΗ 1ου  ΚΥΚΛΟΥ» των ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ Π. ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΤΣΙΟΥΡΗ Π.

ΕΥΑΝΘΙΑΣ (Κωδ. 24-0002) (συνέχεια του βιβλίου της Α΄ τάξης).

 

Οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να ενημερώνονται για την αναγκαιότητα

διατήρησης των διδακτικών βιβλίων που δεν ολοκληρώνονται σε ένα σχολικό έτος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν και σε επόμενο σχολικό έτος.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να οργανώσουν το μάθημά τους με βάση τα όσα προβλέπονται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) που προσδιορίζει την επικοινωνιακή και γλωσσική επάρκεια του ομιλητή για το συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας, και αξιοποιώντας το διδακτικό εγχειρίδιο ως ένα εργαλείο, μεταξύ άλλων διδακτικών μέσων που χρησιμοποιούν, για να επιτύχουν τους γενικούς και ειδικούς διδακτικούς στόχους.

Δεδομένης της ενδεχόμενης ανομοιογένειας στο επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/μαθητριών, οι εκπαιδευτικοί απαιτείται να προσαρμόζουν την ύλη και τη διδασκαλία τους στο επίπεδο των μαθητών/μαθητριών τους, αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές/μαθήτριες στην προηγούμενη τάξη. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας, πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση.

 

β) Η μεθοδολογική προσέγγιση της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας ως μάθημα Τομέα/Ειδικότητας κατά το σχολικό έτος 2017-2018, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και στη βιωματική μάθηση μέσω εμπειριών είτε σε καταστάσεις προσομοίωσης εργασιακών συνθηκών είτε σε πραγματικές συνθήκες, εργαστηριακού τύπου. Πρέπει να στηρίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία ο μαθητής/η μαθήτρια καλείται με βασικά στοιχεία της γλώσσας

που μαθαίνει να μπορεί

 

να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του/της για να επικοινωνήσει για προσωπικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς λόγους. Γενικά, κατά τον προγραμματισμό της ύλης του ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ότι οι δραστηριότητες που προσφέρονται στο μαθητή/στη μαθήτρια θα πρέπει:

(α)  να ανταποκρίνονται στο γνωστικό επίπεδο, στα ηλικιακά ενδιαφέροντα και τις ανάγκες   των μαθητών/μαθητριών,

(β) να ποικίλουν, ως προς το είδος (π.χ. συμπλήρωση κενού, σύγκριση πληροφοριών, σχηματοποίηση λόγου σε πίνακα κτλ.), ως προς το ρόλο που καλείται να αναλάβει ο/η μαθητής/μαθήτρια (ατομική εργασία, εργασία ανά ζεύγη, ομαδική εργασία) και ως προς  το σκοπό (εκμάθηση γλωσσικού φαινομένου ή αξιολόγηση γνώσεων ή συμμετοχή σε καθαρά επικοινωνιακή δραστηριότητα),

(γ)   να παρέχουν τη δυνατότητα για σύνθετη ατομική ή ομαδική εργασία π.χ. προετοιμασία   για τη συναρμολόγηση ενός μηχανήματος βάσει γραπτών οδηγιών, διεύρυνση γνώσεων και σύνδεση γνώσεων με την πραγματική ζωή,

(δ) να παρέχουν στους/στις μαθητές/μαθήτριες τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης, ώστε να μπορούν να επέμβουν διαμορφωτικά στη διαδικασία της μάθησης, και

(ε) να κινητοποιούν τους/τις μαθητές/μαθήτριες ώστε να γίνονται δημιουργικοί/ες και να επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την ξένη γλώσσα για τις επικοινωνιακές τους ανάγκες.

Μέσα από βιωματικές και συνεργατικές δραστηριότητες πρέπει να επιδιώκεται να κατακτήσει προοδευτικά ο/η μαθητής/μαθήτρια και τη γνώση του λεξιλογίου και της ορολογίας σε μαθήματα ειδικότητας, ως ένα από τα βασικά στοιχεία της γλώσσας τα οποία χρειάζεται για να μπορέσει να επικοινωνήσει για επαγγελματικούς αλλά και προσωπικούς και κοινωνικούς λόγους. Κατά το σχεδιασμό του μαθήματος ο εκπαιδευτικός της Αγγλικής γλώσσας μπορεί να επινοεί ποικίλους τρόπους διδασκαλίας του λεξιλογίου, όχι σαν κατάλογους λέξεων που πρέπει να απομνημονευθούν, αλλά μέσα από την επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας.

Οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τις γνωστικές και γλωσσικές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών και σύμφωνα με τα διδακτικά πακέτα που έχουν στη διάθεσή τους, καθορίζουν τη διδακτέα ύλη για κάθε σχολικό έτος. Καλούνται επομένως να οργανώσουν το μάθημά τους με βάση τα όσα προβλέπονται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, προσαρμόζοντας την ύλη και τη διδασκαλία τους στο επίπεδο των μαθητών/μαθητριών τους, αξιοποιώντας το διδακτικό εγχειρίδιο ως ένα εργαλείο, μεταξύ άλλων διδακτικών μέσων και υλικού που χρησιμοποιούν, εμπλουτίζοντάς το ανάλογα, ώστε να επιτύχουν τους γενικούς και ειδικούς διδακτικούς στόχους.

Όπως ισχύει και στην περίπτωση των διδακτικών βιβλίων Αγγλικών Γενικής Παιδείας, οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να ενημερώνονται για την αναγκαιότητα διατήρησης των βιβλίων Αγγλικών Τομέα/Ειδκότητας που δεν

ολοκληρώνονται σε ένα σχολικό έτος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν και σε επόμενο σχολικό έτος.

 

α)     Η  Γαλλική  και  η  Γερμανική  γλώσσα  διδάσκονται  2  ώρες  εβδομαδιαίως  στη  Γ΄  τάξη      των

Ημερησίων και των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., ως μάθημα ειδικότητας, στην Ειδικότητα «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας. Για το σχολικό έτος 2017- 2018 θα ισχύσουν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για τη Γαλλική και τη Γερμανική Γλώσσα που δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ. 2411/τ.Β’/04-08-2016. Όσον αφορά στο διδακτικό εγχειρίδιο που θα χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς για την διδασκαλία του μαθήματος, θα κοινοποιηθούν από το ΥΠΠΕΘ στα σχολεία οι λίστες με τα ελεύθερα βοηθήματα για τη διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στην ανωτέρω ειδικότητα.

 

β) Η μεθοδολογική προσέγγιση της διδασκαλίας της Γαλλικής και της Γερμανικής Γλώσσας ως μάθημα Τομέα/Ειδικότητας κατά το σχολικό έτος 2017-2018 πρέπει να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και στη βιωματική μάθηση μέσω εμπειριών είτε σε καταστάσεις προσομοίωσης εργασιακών συνθηκών είτε σε πραγματικές συνθήκες, εργαστηριακού τύπου. Πρέπει να στηρίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία ο/η μαθητής/μαθήτρια καλείται με βασικά στοιχεία της γλώσσας που μαθαίνει να  μπορεί να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για να επικοινωνήσει για προσωπικούς, κοινωνικούς και

επαγγελματικούς λόγους. Γενικά, κατά τον προγραμματισμό της ύλης του ο εκπαιδευτικός πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ότι οι δραστηριότητες που προσφέρονται στο/στη μαθητή/μαθήτρια θα πρέπει:

(α)  να ανταποκρίνονται στο γνωστικό επίπεδο, στα ηλικιακά ενδιαφέροντα και τις ανάγκες   των μαθητών/μαθητριών,

(β) να ποικίλουν, ως προς το είδος (π.χ. συμπλήρωση κενού, σύγκριση πληροφοριών, σχηματοποίηση λόγου σε πίνακα κτλ.), ως προς το ρόλο που καλείται να αναλάβει ο/η μαθητής/μαθήτρια (ατομική εργασία, εργασία ανά ζεύγη, ομαδική εργασία) και ως προς  το σκοπό (εκμάθηση γλωσσικού φαινομένου ή αξιολόγηση γνώσεων ή συμμετοχή σε καθαρά επικοινωνιακή δραστηριότητα),

(γ)   να παρέχουν τη δυνατότητα για σύνθετη ατομική ή ομαδική εργασία π.χ. προετοιμασία   για τη συναρμολόγηση ενός μηχανήματος βάσει γραπτών οδηγιών, διεύρυνση γνώσεων, και σύνδεση γνώσεων με την πραγματική ζωή,

(δ) να παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης, ώστε να μπορούν να επέμβουν διαμορφωτικά στη διαδικασία της μάθησης, και

(ε) να κινητοποιούν τους/τις μαθητές/μαθήτριες, ώστε να γίνονται δημιουργικοί και να επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την ξένη γλώσσα για τις επικοινωνιακές τους ανάγκες.

Μέσα από βιωματικές και συνεργατικές δραστηριότητες πρέπει να επιδιώκεται να κατακτήσει προοδευτικά ο μαθητής/η μαθήτρια και τη γνώση του λεξιλογίου και της ορολογίας σε μαθήματα ειδικότητας, ως ένα από τα βασικά στοιχεία της γλώσσας, τα οποία χρειάζεται για να μπορέσει να επικοινωνήσει για επαγγελματικούς αλλά και προσωπικούς και κοινωνικούς λόγους. Κατά το σχεδιασμό του μαθήματος ο/η εκπαιδευτικός της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας μπορεί να επινοεί ποικίλους τρόπους διδασκαλίας του λεξιλογίου, όχι σαν κατάλογους λέξεων που πρέπει να απομνημονευθούν, αλλά μέσα από την

επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας.

 

Οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τις γνωστικές και γλωσσικές ανάγκες των μαθητών και σύμφωνα με  τα διδακτικά πακέτα που θα επιλέξουν από την εγκεκριμένη λίστα που θα εκδοθεί από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., καθορίζουν τη διδακτέα ύλη για κάθε σχολικό έτος. Καλούνται επομένως να οργανώσουν το  μάθημά τους με βάση τα όσα προβλέπονται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, προσαρμόζοντας την ύλη και τη διδασκαλία τους στο επίπεδο των μαθητών τους, αξιοποιώντας το διδακτικό εγχειρίδιο ως ένα εργαλείο, μεταξύ άλλων διδακτικών μέσων και υλικού που χρησιμοποιούν, εμπλουτίζοντάς το ανάλογα, ώστε να επιτύχουν τους γενικούς και ειδικούς διδακτικούς στόχους του μαθήματός τους.»

 

 

 Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εσωτερική Διανομή:

Γραφείο Υφυπουργού κ. Δ. Μπαξεβανάκη Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Γ. Αγγελόπουλου Δ/νση Θρησκευτικής Εκπ/σης

Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης

Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπολ. Εκπ/σης και Μειον. Σχολείων Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσ/μού

Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δ/νση

Επαγγ/κής Εκπ/σης -Τμήμα Α΄

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018

 

Σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 34/01-09-2017 Δ.Σ. Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων  Προσανατολισμού

«Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» και «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός- Ασφάλεια & Υγεία

 στο Χώρο Εργασίας» της Α΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2017-2018:

 

                                                 Α΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  (Ε.Ε.Τ.)                   

Α΄ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

 

 

Περιεχόμενα
 Σκοπός και στόχοι του μαθήματος Ε.Ε.Τ. σελ. 2
 Προτεινόμενη διαδικασία ανάπτυξης μαθήματος Ερευνητική εργασία   στην  Τεχνολογία

 (Ε.Ε.Τ.)

 

σελ. 3

 Παιδαγωγικές απαιτήσεις μαθήματος – Συνεργασίες σελ. 6
 Υποστήριξη – αλληλοϋποστήριξη εκπαιδευτικών για το μάθημα σελ. 8
 Παράρτημα Ι – Πηγές επιλογής έργων σελ. 8
 Παράρτημα ΙΙ – Προτεινόμενες Παιδαγωγικές Αναφορές σελ. 9
 Διεθνείς παιδαγωγικές αναφορές και προβληματισμοί σελ. 9

 

Το μάθημα «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» (E.E.T.) αξιοποιεί τα θετικά στοιχεία και εμπειρίες από προηγούμενες προσπάθειες εισαγωγής διερευνητικών μαθημάτων (Έρευνα – Πειραματισμός Α΄ Λυκείου, Ερευνητικές Εργασίες, Ειδική Θεματική Δραστηριότητα). Η προβλεπόμενη διαδικασία υλοποίησης των Ε.Ε.Τ. είναι η εξής: Διερευνάται το αρχικό ενδιαφέρον των μαθητών/ μαθητριών για σπουδές/επάγγελμα καθώς και η ετοιμότητά τους για διεξαγωγή ερευνητικής εργασίας. Οι μαθητές/ μαθήτριες χωρίζονται σε ομάδες με βάση τα αρχικά ενδιαφέροντά τους ως προς τις μελλοντικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους και επιλέγουν ανάλογη εργασία. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται 3-4 διαφορετικές εργασίες. Ο ακριβής αριθμός αποφασίζεται από τον/την εκπαιδευτικό σε συμφωνία με τους μαθητές/ μαθήτριες της τάξης.

Υποστηρικτικό υλικό προτεινόμενων καθοδηγούμενων δραστηριοτήτων για το μάθημα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ http://www.iep.edu.gr/el/tee-yliko/165-protaseis-erevnitikis- ergasias-stin-texnologia και μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη κατά την κρίση των εκπαιδευτικών. Επιπροσθέτως, δύναται να αξιοποιηθεί και υλικό από άλλες πηγές, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος Ε.Ε.Τ.

Σκοπός του μαθήματος της Ε.Ε.Τ. είναι να φέρει τους μαθητές/μαθήτριες σε επαφή τόσο με την ερευνητική μεθοδολογία όσο και με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε διάφορα επαγγέλματα και αντιστοιχούν στους υφιστάμενους τομείς και ειδικότητες του ΕΠΑ.Λ., καθώς και αυτές που χρησιμοποιούνται σε τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες.

 

Συνιστάται να λαμβάνεται υπόψη ότι η Α΄ τάξη του ΕΠΑΛ αποτελεί την τάξη υποδοχής και είναι σημαντικό το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και ο τρόπος

διεξαγωγής της διδασκαλίας να παρέχουν στους μαθητές/μαθήτριες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους με  πολλαπλούς

 

τρόπους, καθώς και να τους ενθαρρύνουν και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους μέσα από καινοτόμες δραστηριότητες ομαδικής εργασίας.

Έτσι, μεταξύ άλλων, επιχειρείται, παράλληλα με τη διεύρυνση των προσλαμβανόμενων ερεθισμάτων, να αναπτυχθεί το ενδιαφέρον των μαθητών/ μαθητριών για πιθανές επαγγελματικές διεξόδους τους και το περιεχόμενο των αντίστοιχων σπουδών.

Ο κύριος παιδαγωγικός στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει τις παραπάνω δυνατότητες σε ΟΛΟΥΣ και ΟΛΕΣ τους μαθητές και μαθήτριες, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (κλίσεις, δεξιότητες, ικανότητες, μαθησιακό προφίλ, εμπειρίες, μαθησιακή ετοιμότητα κ.λπ.).

Ο κύριος διδακτικός στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους μαθητές/μαθήτριες στον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένου προϊόντος (engineering design), αξιοποιώντας την ερευνητική μεθοδολογία και τις υφιστάμενες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα επαγγέλματα ή και στις τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις επιδράσεις στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στην ανάπτυξη.

 

Προτεινόμενη διαδικασία ανάπτυξης μαθήματος Ερευνητική εργασία  στην Τεχνολογία (Ε.Ε.Τ.)

 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους προτείνεται κάθε μαθητής/μαθήτρια να πραγματοποιεί, 3 ως 4 δραστηριότητες – έργα. Τα πρώτα κρίνεται σκόπιμο να επιλέγονται από τα προτεινόμενα στην πλατφόρμα του Ι.Ε.Π., ενώ το τελευταίο μπορεί να διαμορφώνεται από μαθητές και εκπαιδευτικούς, αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες και οι εμπειρίες των μαθητών/ μαθητριών και του περιβάλλοντός τους (οικογένεια, συγγενείς, φίλοι).

Κατά την εκπόνηση των εργασιών συνιστάται να αξιοποιούνται όλες οι εργαστηριακές και τεχνικές δυνατότητες που παρέχει η σχολική μονάδα, ενώ εκπαιδευτικοί και μαθητές/ μαθήτριες θα πρέπει να χρησιμοποιούν/ αξιοποιούν με ασφάλεια τον εργαστηριακό εξοπλισμό με τη συνδρομή των υπευθύνων των εργαστηρίων.

Επίσης, προβλέπεται σχετική ευελιξία στον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος, ιδιαιτέρως κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του, το σχολικό έτος 2016-17, με βάση επιλογή θεμάτων από κατάλογο καθοδηγούμενων δραστηριοτήτων – έργων μαθητών ανά τομέα (ειδικότητα) με τη λογική των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων,1 τα οποία θα επιλέξουν οι ομάδες μαθητών με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού.

 

1η Φάση

1ηΦάση – Εισαγωγή στο μάθημα – Διερεύνηση ετοιμότητας μαθητών μέσα από σύντομη επανάληψη των διαδικασιών έρευνας στην Τεχνολογία στο Γυμνάσιο 2. Αρχικός προβληματισμός για διερεύνηση των αρχικών   ενδιαφερόντων   των   μαθητών/μαθητριών    –   (Ενδεικτικής   διάρκειας   δύο     εβδομάδων)

 

1Δείτε     σχετικό  πλαίσιο  συνεργασίας         του          Υπουργείου           με            τη            ΕΛΛΑΚ    για          δράσεις                «ανοικτότητας»: https://ellak.gr/2016/06/plesio-sinergasias-gia-to-schediasmo-anaptixi-ke-ipostirixi-draseon-anichtotitas-me-to- ipourgio-pedias-gredu-opensource/καθώς και το https://edu.ellak.gr/2016/07/06/simfonia-gia-tin-anikti-ekpedefsi/ 2Στο Γυμνάσιο διδάσκεται η Τεχνολογία από την Α’ τάξη Γυμνασίου (Ατομικό έργο – μαθαίνω μέσα από την πράξη), συνεχίζει στη Β΄ Γυμνασίου (ομαδικό έργο – έρευνα παραγωγικών μονάδων) και στη Γ΄ Γυμνασίου (ατομική ή ομαδική εργασία –  έρευνα και

πειραματισμός).

 

Σε κάθε τμήμα δημιουργούνται ομάδες μαθητών/ μαθητριών, κατά προτίμηση 3-5 ατόμων, με βάση τα αρχικά τους ενδιαφέροντα. Μπορεί να γίνει ένας κατ’ αρχήν προγραμματισμός – συμφωνία για τις επιλογές των υπόλοιπων εργασιών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, όλοι οι μαθητές/ μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εργασία η οποία αντιστοιχεί στις δικές τους προτεραιότητες. Στην φάση αυτή αποφασίζεται και ο αριθμός των εργασιών τις οποίες θα διεξάγει το τμήμα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (3-4 εργασίες). Είναι αναγκαίο, για αυτήν την πρώτη συλλογική απόφασή τους, οι μαθητές/ μαθήτριες να κατανοήσουν το βασικό κριτήριο για την επιλογή τους: με 4 εργασίες παρέχονται περισσότερες ευκαιρίες διερεύνησης αντικειμένων, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες των μαθητών, ενώ με 3 εργασίες απαιτείται μεγαλύτερη εμβάθυνση στις εργασίες, αξιοποίηση τυχόν επεκτάσεων κ.λπ.

 

2η Φάση – Επιλογή έργου

Η επιλογή των θεμάτων γίνεται από τους ίδιους τους μαθητές/ μαθήτριες κατά ομάδες, με τη συνδρομή του διδάσκοντος/ της διδάσκουσας εκπαιδευτικού. Ατομικό έργο δεν συνιστάται παρά μόνο ως εξαίρεση, στην περίπτωση που υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για διερεύνηση κάποιου τεχνολογικού τομέα. Κατά τη φάση επιλογής θέματος, ο/η διδάσκων/ουσα εκπαιδευτικός είναι σκόπιμο να ζητήσει τη βοήθεια εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι μπορούν να συζητήσουν με αντίστοιχες ομάδες μαθητών/ μαθητριών.

Οι πιθανές κατασκευαστικές δραστηριότητες προτείνεται να επικεντρώνονται σε απλές σχετικά κατασκευές που θα μπορούν να υλοποιηθούν στην τάξη ή σύντομες εργασίες ομάδων μαθητών στα εργαστήρια και η κατασκευή τους δεν θα πρέπει να ενέχει κινδύνους που θα προέρχονται από την έλλειψη εμπειρίας των μαθητών σε εργαστηριακούς χώρους ή την έλλειψη γνώσης των εκπαιδευτικών διαφορετικής ειδικότητας από το αντικείμενο του έργου. Για τη διασφάλιση συνθηκών υγείας και ασφάλειας, όπως και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μπορεί να αναζητηθεί η συνεργασία με εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας και των υπευθύνων των εργαστηρίων. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι μαθητές και οι μαθήτριες παροτρύνονται να επιλέγουν θέματα από διαφορετικούς τομείς.

Επισημαίνεται ότι τα διάφορα θέματα ευρύτερων αντικειμένων Ερευνητικών Εργασιών που επιλέγονταν κατά το παρελθόν (π.χ. graffiti, πολιτιστικά, ιστορικά, εφηβεία) μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (Ζ.Δ.Δ.) χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν στεγανά μεταξύ των δύο μαθημάτων ή με τα υπόλοιπα μαθήματα. Εφόσον κρίνεται επωφελές για τους μαθητές/ μαθήτριες και είναι εφικτό, μπορεί να υπάρξει σύνδεση του μαθήματος της Ε.Ε.Τ. με τη Ζ.Δ.Δ. και μαθητές/ μαθήτριες που ασχολούνται με ένα θέμα στην Ε.Ε.Τ. να μπορούν να συμμετάσχουν σε σχετικές δραστηριότητες στη Ζ.Δ.Δ. με το ίδιο αντικείμενο. Για παράδειγμα, ένα έργο σχετικό με τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού στην Ε.Ε.Τ. μπορεί να

συνδεθεί με τη συμμετοχή σε έκθεση φωτογραφίας με θέμα το νερό ή δημιουργία και παρουσίαση λίστας τραγουδιών που αναφέρονται στο νερό στη Ζ.Δ.Δ. Προφανώς, μπορεί να υπάρξει αμοιβαία επωφελής σύνδεση με το μάθημα Γενικής Παιδείας Πληροφορικής, σε συνεργασία με τον/την διδάσκοντα/ διδάσκουσα εκπαιδευτικό (αναζήτηση πληροφοριών, διαδικτυακή συνεργασία μαθητών, παρουσίαση εργασιών) ή και με τα υπόλοιπα μαθήματα, με την αξιοποίηση των συνθετικών – δημιουργικών εργασιών

 

που προβλέπονται για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στο σύνολο των μαθημάτων (βλ. ισχύον Π.Δ. αξιολόγησης).

Δυνατότητες συνδυασμένων έργων: Στο πλαίσιο της διαθεματικότητας και της συνεργασίας, είναι σκόπιμο να ενθαρρύνονται διαθεματικά έργα. Επίσης, εφόσον ορισμένοι μαθητές/ μαθήτριες ενδιαφέρονται για ένα θέμα αλλά είναι ολιγάριθμοι, τότε προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα άλλο έργο με ειδικό αντικείμενο, π.χ. μπορούν να δημιουργήσουν μία εικονική επιχείρηση για το αντικείμενο που διερευνά μια ομάδα με θέμα σχετικό με την ηλεκτρολογία, ενδιαφερόμενοι για ηλεκτρολογικά θέματα μπορούν να διερευνήσουν βασικές οδηγίες ασφάλειας ηλεκτρικών

εγκαταστάσεων που υπάρχουν σε έναν επαγγελματικό χώρο που αφορά την υγεία – πρόνοια, ενδιαφερόμενοι για ειδικότητες διοίκησης-τουρισμού μπορούν να συμμετάσχουν στην περιβαλλοντική προσέγγιση τουριστικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με ενδιαφερομένους για θέματα δομικών ή μηχανολόγων, ενδιαφερόμενοι για θέματα πληροφορικής ή εφαρμοσμένων τεχνών μπορούν να υποστηρίξουν ψηφιακά ή καλλιτεχνικά την προβολή ή τις κατασκευές όλων των τομέων κ.λπ.

Στο Παράρτημα Ι αναφέρονται ενδεικτικές πηγές επιλογής έργων ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντος.

 

3ηΦάση –Εκπόνηση έργου (5-7 εβδομάδες για το κάθε έργο)

Οι ερευνητικές εργασίες μπορούν να υλοποιηθούν στην αίθουσα διδασκαλίας και σε όποιους άλλους χώρους του σχολείου κρίνεται απαραίτητο από τον/την διδάσκοντα/ διδάσκουσα και την ομάδα. Επίσης και οι ερευνητικές εργασίες ή μέρος αυτών μπορούν να υλοποιηθούν στα εργαστήρια των Ε.Κ., εφόσον αυτό είναι δυνατόν και μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του αντίστοιχου Ε.Κ. και με τη συνεργασία των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων.

Οι μαθήτριες/μαθητές προετοιμάζονται στο σπίτι τους ατομικά ή κατά ομάδες και στο σχολείο συνθέτουν – κατασκευάζουν ακολουθώντας την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση. Η διαδικασία εκπόνησης του έργου έχει περισσότερο καθοδηγούμενα χαρακτηριστικά σε σχέση με τις ερευνητικές εργασίες και αποτελεί μια πρώτη επαφή με διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται σε επιμέρους επαγγέλματα και με τις διαδικασίες σχεδιασμού προϊόντος (engineering design). Συνεπώς, απαιτούν κατανόηση προβλήματος, οδηγιών ή προδιαγραφών, τήρηση προτεινόμενων διαδικασιών, σχεδιασμό εξειδίκευσης στις συνθήκες εργασίας (π.χ. υποδομές σχολείου, δυνατότητες μαθητών κ.λπ.), επιλογή μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, υλοποίηση3.

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, οι μαθητές/ μαθήτριες συζητούν και προσαρμόζουν την εργασία στις δυνατότητες του σχολείου ή και των ίδιων, με τη βοήθεια της/του εκπαιδευτικού ή και με τη βοήθεια εκπαιδευτικών της αντίστοιχης με το θέμα ειδικότητας.

 

3O σχεδιασμός προϊόντος (engineeringg design) περιλαμβάνει εν γένει τις εξής φάσεις: Προσδιορισμός προβλήματος, έρευνα για τις υφιστάμενες τεχνολογίες, προσδιορισμός απαιτήσεων – προδιαγραφών, ανάδειξη εναλλακτικών λύσεων και επιλογή βέλτιστης λύσης, ανάπτυξη προϊόντος, παραγωγή πρωτοτύπου, έλεγχος και επανασχεδιασμός. Στη συγκεκριμένη φάση οι μαθητές/ μαθήτριες δεν σχεδιάζουν αλλά έρχονται απλά σε επαφή με την παραπάνω διαδικασία ακολουθώντας τα βήματα που προβλέπονται στις εργασίες. Έχουν τη δυνατότητα ωστόσο να δοκιμάσουν ανάλογο σχεδιασμό προϊόντος στην τελευταία εργασία του σχολικού έτους ή να σχεδιάσουν επιμέρους πλευρές της

διαδικασίας  μέσα από εξειδικεύσεις, προσαρμογές κλπ.

 

Κάθε εργασία αποτελείται από μία γραπτή ομαδική έκθεση μικρής έκτασης, (ενδεικτικά 3 – 4 σελίδων), η οποία περιγράφει τις εργασίες που έγιναν στο πλαίσιο της ομάδας. Συνιστάται να αποφεύγονται οι βιβλιογραφικές έρευνες ή να αποτελούν ένα μικρό μέρος της εργασίας. Στην έκθεση πρέπει να περιλαμβάνονται: α) Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα, β) Θεωρητικό μέρος (Συνοπτικές Πληροφορίες), γ) Περιγραφή Δραστηριοτήτων με σχετικό αποδεικτικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, σχέδια κ.λπ.), δ) Αποτελέσματα (ή/και Ερμηνεία/Συμπεράσματα/Συζήτηση/Προτάσεις, ανάλογα με το θέμα), και ε) Πηγές, ενώ πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για την όσο το δυνατόν καλύτερη αισθητική και τη σωστή χρήση της γλώσσας. Κάθε έργο καταλήγει σε ένα συγκεκριμένο πόνημα (κατασκευή, πειραματική διάταξη, ψηφιακό ή πραγματικό έργο κ.ά.).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην υγεία και ασφάλεια των μαθητών/ μαθητριών. Οι εκπαιδευτικοί, σε συνεργασία με τη διοίκηση των σχολικών μονάδων και τους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων (για εξειδικευμένα θέματα κατασκευών), θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι κανόνες υγείας και ασφάλειας στο χώρο των σχολικών μονάδων.

 

4η Φάση – Παρουσίαση Έργου

Με την περάτωση των εργασιών και αφού γίνει η αναγκαία αυτοαξιολόγηση της εργασίας από την ομάδα, παρουσιάζεται το έργο στους μαθητές/ μαθήτριες του τμήματος. Η παρουσίαση μπορεί να επαναληφθεί στο τέλος κάθε τετραμήνου στο επίπεδο του συνόλου του μαθητικού δυναμικού της Α΄ τάξης. Η εν λόγω προτεινόμενη προσέγγιση ανταποκρίνεται στους στόχους του μαθήματος. Κατά το πρώτο σχολικό έτος εφαρμογής, μπορούν να αξιοποιηθούν και εναλλακτικοί τρόποι με σκοπό την προσαρμογή του μαθήματος στις συνθήκες σε κάθε σχολείο (υποδομές, εμπειρία εκπαιδευτικών π.χ. σε μέθοδο Project, διαφοροποιημένη διδασκαλία κλπ).

Επίσης, δύναται να αξιοποιηθεί μια από τις παρακάτω διδακτικές προσεγγίσεις, εφόσον κρίνεται από τον/την εκπαιδευτικό ως η πλέον κατάλληλη για τις συγκεκριμένες συνθήκες:

 

1η  εναλλακτική προσέγγιση  – Ένα θέμα ανά τμήμα

Οι μαθητές/ μαθήτριες κάθε τμήματος επιλέγουν κατά πλειοψηφία ένα από τα προτεινόμενα έργα. Οι ομάδες μαθητών των 4-5 ατόμων εκπονούν, ξεχωριστά η κάθε ομάδα, το ίδιο θέμα αλλά καταλήγουν σε ξεχωριστό η κάθε μία πόνημα. Αυτή η προσέγγιση παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάθεση σε κάθε μαθητή/ μαθήτρια  ειδικού ρόλου ο οποίος να είναι συμβατός με τα ενδιαφέροντά του/της.

 

2η  Εναλλακτική προσέγγιση  – Συνδυασμός των παραπάνω

 

Παιδαγωγικές απαιτήσεις μαθήματος – Συνεργασίες

Ο/η εκπαιδευτικός που διδάσκει το μάθημα είναι αναγκαίο να προσανατολίσει την προσπάθειά του/της στην καθοδήγηση των μαθητών/ μαθητριών και όχι στο περιεχόμενο του μαθήματος. Μεταξύ άλλων, είναι υποχρεωμένος/η να προσανατολιστεί σε:

 • Αναγνώριση των χαρακτηριστικών των μαθητών/ μαθητριών

 • Καθοδήγηση των μαθητών/μαθητριών να αναλάβουν συγκεκριμένους ρόλους, στο πλαίσιο της ομάδας, οι οποίοι να είναι συμβατοί με τα χαρακτηριστικά τους
 • Αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων ενθάρρυνσης και ένταξης των μαθητών/-τριών στην ομάδα, συμβατών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους
 • Καθοδήγηση των μαθητών/-τριών στην αναζήτηση πληροφοριών, διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων αλλά και υλοποίηση έργων που δεν περιορίζονται στο αντικείμενο της ειδικότητάς του/της
 • Διασφάλιση κανόνων υγείας και ασφάλειας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου
 • Καθοδήγηση των μαθητών/ μαθητριών για την επιλογή του καλύτερου τρόπου παρουσίασης της εργασίας τους (powerpoint, video, ιστοσελίδα, παιχνίδι ρόλων, παρουσίαση υπό τύπο συνέντευξης κ.λπ.)
 • Επιμονή στην καθημερινή καταγραφή «τεκμηρίων» (κυρίως από τους ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριες), τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στην αξιολόγηση

Ειδικότερα, προτείνονται:

 1. Γνωριμία με τους μαθητές

Για κάθε μαθητή/ μαθήτρια, ο/ η εκπαιδευτικός να δημιουργήσει ειδικό φάκελο. Για παράδειγμα, μια ενδεικτική καρτέλα ανά μαθητή/ μαθήτρια μπορεί

να έχει ως εξής:

 

Ονοματεπώνυμο
Ενδιαφέροντα
Επιθυμίες, στόχοι
Εμπειρία – γνώσεις
Πηγές πληροφοριών
Μαθησιακό προφίλ

 

Η παραπάνω καρτέλα μπορεί να συμπληρώνεται αρχικά από τους ίδιους τους μαθητές και μαθήτριες και στη συνέχεια να προστίθενται παρατηρήσεις από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό.

 

Β. Συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς

Οι παραπάνω αναφερόμενες απαιτήσεις του μαθήματος δημιουργούν την ανάγκη να υπάρξουν συνεργασίες με εκπαιδευτικούς των άλλων ειδικοτήτων. Η συνεργασία μεταξύ των καθηγητών της Α΄ τάξης, με αφορμή τις εργασίες του συγκεκριμένου μαθήματος, θα έχει πολλαπλά οφέλη, καθώς οι μαθητές/ μαθήτριες θα αντιληφθούν ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν κοινό σκοπό, γεγονός που θα βοηθήσει σημαντικά τους ίδιους τους μαθητές και μαθήτριες αλλά και όλους τους εκπαιδευτικούς. Η γνωριμία με  τις  ιδιαιτερότητες  των  μαθητών/μαθητριών  και  η  ανάλογη  προσέγγισή  τους,  απαιτούν συνεργασία με τους άλλους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην Α΄ τάξη. Για παράδειγμα, οι Ε.Ε.Τ., ενώ απαιτούν γνώσεις από διάφορα τεχνολογικά πεδία και επιστήμες διδάσκονται από εκπαιδευτικούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων (π.χ. Νοσηλευτή, Γεωπόνου κ.λπ.), οι οποίοι ενδέχεται να μην μπορούν να απαντήσουν στο σύνολο των ερωτημάτων που θα προκύπτουν από τις εργασίες των μαθητών (π.χ. για θέματα ηλεκτρονικού ή δομικού). Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο ο

εκπαιδευτικός

της Ε.Ε.Τ. να αναζητήσει τη συνδρομή εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων στο πλαίσιο μιας γενικότερης κουλτούρας συνεργασίας και να ενθαρρύνει την αναζήτηση βοήθειας από πλευράς μαθητών/-τριών. Για το λόγο αυτό, είναι χρήσιμο, μετά την επιλογή των θεμάτων να ενημερωθούν όλοι οι διδάσκοντες/ διδάσκουσες της Α΄ τάξης για τα θέματα στα οποία συμμετέχουν οι μαθητές/ μαθήτριές τους και να γίνει προσπάθεια, μέρος τους ή ολόκληρες οι εργασίες να αξιοποιηθούν ως συνθετικές εργασίες για τα υπόλοιπα μαθήματα.

 

 

Υποστήριξη – αλληλοϋποστήριξη εκπαιδευτικών για το μάθημα

Πέραν των καθιερωμένων μέτρων υποστήριξης των εκπαιδευτικών και των σχολείων για τη διεξαγωγή του μαθήματος (σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ.), οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε Κοινότητες Γνώσης των εκπαιδευτικών για το μάθημα.

 

Παράρτημα Ι – Πηγές επιλογής έργων

Το υλικό το οποίο θα επιλεγεί για τα έργα παρακαλούμε να αξιοποιηθεί με αναφορά στις πηγές και πιθανές διαφοροποιήσεις του να πραγματοποιηθούν με βάση τα χαρακτηριστικά των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources)4, ώστε να βελτιωθεί μέσα από τη διδακτική εμπειρία.

Τα θέματα που θα επιλεγούν μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Έργα ή Αυθεντικές Επαγγελματικές Δραστηριότητες (Projects)
 • Μελέτες Περίπτωσης – Οι μαθητές/μαθήτριες διερευνούν μια επιχείρηση ενός γνωστού στον οποίο έχουν πρόσβαση, μια δημόσια υπηρεσία κ.λπ. και προσπαθούν να προτείνουν βελτιωτικές λύσεις
 • Έρευνες Πεδίου – Ενδεικτικές επισκέψεις και τρόπος αξιοποίησής τους για εργασίες – δραστηριότητες
 • Επιμέρους δραστηριότητες που προσεγγίζουν ολοκληρωμένα ένα θέμα της ειδικότητας
 • Προσομοίωση ή Εικονική επιχείρηση σε έναν τομέα ή ειδικότητα

Είναι απαραίτητο να καταλήγουν σε ένα παραδοτέο, όπως τέχνημα, μια κατασκευή, ένα έντυπο, μια ιστοσελίδα, ένα δρώμενο, μία ραδιοφωνική εκπομπή, ένα βίντεο κ.λπ. ή και να συνδυάζουν την Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία με τη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων ή και με άλλα μαθήματα.

Τέλος, ειδικές για την Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία, εξειδικευμένες προτάσεις, σύνδεσμοι και υλικό θα είναι διαθέσιμα από την ειδική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. για την Επαγγελματική Εκπαίδευση.

 

4Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι προωθούνται από την Unesco ενώ στη χώρα μας έχει υπογραφεί σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας για αυτόν τον σκοπό μεταξύ ΥΠΑΙΘ και ΕΛΛΑΚ. Περισσότερες πληροφορίες: Το σχολείο των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων https://mycontent.ellak.gr/drasi-scholia-anichta-stin-kinonia/scholio-anikton- ekpedeftikon-poron/

Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι OER https://www.oercommons.org/

Butcher, N. (2015). A basic guide to open educational resources. Ανάκτηση από Unesco: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215804e.pdf

 

Παράρτημα ΙΙ Προτεινόμενες παιδαγωγικές αναφορές

 

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης – Εκπαιδευτικό Υλικό http://www.epimorfosi.edu.gr/ Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης – Αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαίδευση http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook-epimorfotes/texnes/9.TEXNES.pdf Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης – Πολιτιστικά Προγράμματα http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook- epimorfotes/tomos_e/kefalaia_politistikon_a_b.pdf

Υλικό για Τεχνολογία Γυμνασίου και Ερευνητικές Εργασίες

 Βιβλίο εκπαιδευτικού  «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο»

Οδηγός με παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές, διαδικασία αξιολόγησης, παρουσίαση παραδειγμάτων ερευνητικών έργων και άλλο επιμορφωτικό υλικό από την ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ "Ψηφιακό σχολείο".

 

Διεθνείς παιδαγωγικές αναφορές και προβληματισμοί

 

Learning without limits – University of Cambridge http://learningwithoutlimits.educ.cam.ac.uk/ New learning http://newlearningonline.com/

European Commission. (2013). Reducing early school leaving: Key messages and policy support

. Ανάκτηση January 27, 2016, από http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/doc/esl- group-report_en.pdf

 

Collaboration for inclusive education https://www.liu.se/uv/lararrummet/venue/inkluderande- samarbete-i-och-utanfor-klassrummet?l=en http://www.sd71.bc.ca/resources/plc/10%20RESOURCES%20Tchr%20Collaboration/collaboration.pdf http://www.pedocs.de/volltexte/2013/7995/pdf/cepsj_2013_2_Bouillet_Some_Aspects_of_Collaborati on_in_Inclusive_Education.pdf

 

 Πρόγραμμα Σπουδών: ΦΕΚ 2446/ 13-11-2015/ Τεύχος Β’

 Διδακτέα ύλη: Από το βιβλίο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΟΥ», Α΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ των ΒΑΓΓΕΡ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ, κ.ά.

Οι οδηγίες διδασκαλίας και η σειρά των κεφαλαίων του σχολικού εγχειριδίου είναι βασισμένες στη δομή που προτείνεται από το Πρόγραμμα Σπουδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1ο Γνωρίζω το σήμερα Διερευνώ  το αύριο Δραστηριότητα 1η
 

 

 

2ο

 

 

Η προσωπικότητά μας, κλειδί για το μέλλον

Δραστηριότητα 2η

Οι μαθητές/τριες μπορούν να συμπληρώσουν το Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων και το Τεστ Εργασιακών Αξιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eoppep.gr/teens/

8ο Οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις Δραστηριότητα 13η  και 14η
 

 

9ο

 

 

Παίρνοντας εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις

Δραστηριότητα 15η

Οι μαθητές/τριες μπορούν να συμπληρώσουν το Τεστ Επαγγελματικών Αποφάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eoppep.gr/teens/

3ο Αναπτύσσομαι δια βίου Δραστηριότητα 3η
11ο Τι μας χωρίζει τι μας ενώνει Δραστηριότητα 19η  και 20η
4ο Το εργασιακό περιβάλλον στον 21ο αιώνα Δραστηριότητα 5η
5ο Το ζήτημα της ανεργίας. Αντιμετωπίζεται Δραστηριότητα 6η – 7η – 8η
 

 

 

6ο

 

 

Σήμερα στο Σχολείο, Αύριο στην Αγορά Εργασίας: Ένας εργαζόμενος και μια εργαζόμενη που συνεχώς μαθαίνουν και εξελίσσονται

Δραστηριότητες 9η

Σύνταξη βιογραφικού από κάθε μαθητή/τρια Αξιοποίηση πρότυπου σύνταξης βιογραφικού Europass. Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://europass.cedefop.europa.eu/el/docu ments/curriculum-vitae

Δραστηριότητα 10η  – Παιχνίδι ρόλων

Αξιοποίηση πληροφοριών από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ http://prev.oaed.gr/index.php?lang=el
7ο Σπουδές και Εργασία χωρίς σύνορα Δραστηριότητα 11η  – 12η
 

 

10ο

 

 

 

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Ενημέρωση για τις πρόσφατες αλλαγές στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Ενημέρωση για τους τομείς και τις Ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ., καθώς και για τη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 

 

 

 

12ο

 

 

 

 

Ταξινόμηση Επαγγελμάτων

Δραστηριότητα 21η

Επισκέψεις στα εργαστήρια των Τομέων των ΕΠΑΛ και ενημέρωση από τους/τις εκπαιδευτικούς των Τομέων.

Οι μαθητές μπορούν να πάρουν συνεντεύξεις από τους/τις εκπαιδευτικούς  των Τομέων που λειτουργούν στη σχολική μονάδα αλλά και από επαγγελματίες της περιοχής.

 

Μέρος Β

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 

 

 

 

 

Εισαγωγή στα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία

1.1  Εισαγωγή στην έννοια της ασφάλεια και υγείας στην εργασία (ΑΥΕ)

1.2  Η έννοια του εργατικού ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθένειας (ορισμός, αναγγελία, διερεύνηση οικονομικός αντίκτυπος και Στατιστικά στοιχεία)

1.3  Εθνικοί, ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί ΑΥΕ και οι πολιτικές τους

Πηγές πληροφόρησης για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων

Παρουσίαση χρησιμοποιώντας αρκετά πρακτικά παραδείγματα για διευκόλυνση της κατανόησης των εννοιών

-Προβολή ταινιών και φωτογραφιών από πραγματικούς χώρους εργασίας

-Προβολή ταινιών (κινουμένων σχεδίων) με τον ήρωα Napo του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ΑΥΕ (EU-OSHA) ανάλογα με την συζητούμενη ενότητα (π.χ. χημικοί κίνδυνοι)

-Μελέτη περίπτωσης: Εκτίμηση του συνολικού κόστους ενός εργατικού ατυχήματος (επιχειρησιακό, ασφαλιστικού συστήματος, συστήματος περίθαλψης κλπ)

– Προβολή σχετικών ιστοσελίδων on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η έννοια του  επαγγελμα- τικού κινδύνου

Πηγές κινδύνου και κίνδυνος στην εργασία (κατηγοριοποίηση παραγόντων κινδύνων, αποτελέσματα των κινδύνων, η σημασία της πρόληψης, γενικές αρχές της πρόληψης, αντιμετώπιση των κινδύνων):

2.1.1      Χημικοί παράγοντες (χημικές ουσίες και μείγματα, αμίαντος, σκόνη, αναθυμιάσεις, καπνοί, αέρια, υγρά και ατμοί, μέταλλα, όρια επαγγελματικής έκθεσης)

2.1.2      Φυσικοί παράγοντες (φωτισμός, αερισμός, μικροκλίμα, θόρυβος, δονήσεις/κραδασμοί, ιοντίζουσα και μη ιοντίζουσα ακτινοβολία, όρια επαγγελματικής έκθεσης)

2.1.3      Βιολογικοί παράγοντες (μικροοργανισμοί, κυτταροκαλλιέργειες κλπ, όρια επαγγελματικής έκθεσης)

2.1.4      Εργονομία (θέση κατά την εργασία, εργασία σε οθόνες Η/Υ, διευθετήσεις χώρων εργασίας, ανύψωση, μεταφορά, διακίνηση και στοίβαξη φορτίων)

2.1.5      Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (άγχος, εκφοβισμός, σύνδρομο burnout, παρενόχληση, βία, ευεξία στην εργασία, συμφιλίωση οικογενειακής και εργασιακής ζωής, υγιεινός τρόπος ζωής-διατροφή, άθληση)

2.1.6      Οργάνωση εργασίας (χρόνος εργασίας, βάρδιες, νυχτερινή εργασία, μονότονη εργασία)

2.1.7      Προστασία των νέων, εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων

2.1.8      Κίνδυνοι από τον τεχνικό εξοπλισμό (μηχανήματα, συσκευές)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρουσίαση του περιεχομένου χρησιμοποιώντας πρακτικά παραδείγματα για διευκόλυνση της κατανόησης των εννοιών

-Προβολή ταινιών και φωτογραφιών από πραγματικούς χώρους εργασίας

-Προβολή ταινιών (κινουμένων σχεδίων) με τον ήρωα Napo του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ΑΥΕ (EU-OSHA) ανάλογα με την συζητούμενη ενότητα (π.χ. χημικοί κίνδυνοι)

-Παρουσίαση σε Η/Υ της μεθόδου εκπόνησης εκτίμησης κινδύνου μέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου π.χ. για ένα σχολείο και για μια εταιρεία catering

-Ανάθεση ομαδικών εργασιών (projects) π.χ. εντοπισμός κινδύνων σε χώρο εργασίας

-Επίσκεψη εμπειρογνώμονα

/επαγγελματία της ΑΥΕ και συζήτηση με τους μαθητές

Loading...
 • Δια Βίου Επιλογή

  Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

  europalso

  europalso