Για όσους ακόμη διστάζουν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία σαν το Ηλεκτρονικό Ευρετήριο Δραστηριοτήτων, ή και για εκείνους που θέλουν το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιήσουν για να ετοιμάσουν τους μαθητές τους να είναι και σε έντυπη μορφή –ώστε να έχουν κάτι πιο «χειροπιαστό»– ετοιμάσαμε εγχειρίδια προετοιμασίας για τις εξετάσεις του ΚΠΓ: Το βιβλίο του υποψήφιου και Το βιβλίο του εκπαιδευτικού. Τα εγχειρίδια αυτά είναι σε μορφή pdf και μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να τα εκτυπώσει αφού τα «κατεβάσει», κάνοντας κλικ επάνω στο βιβλίο. Μπορεί επίσης με ένα κλικ επάνω στο εικονίδιο με την ένδειξη «MP3″ να κατεβάσει το ηχητικό υλικό που αντιστοιχεί στα Practice Tests του βιβλίου του υποψηφίου.