Η εκπαίδευση στην ειδικότητα Μάγειρα του Στρατού Ξηράς(ΣΞ) που διεξάγεται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ) είναι διάρκειας 6 εβδομάδων, θεωρείται δε ως κατάρτιση και απόκτηση εμπειρίας. Η Σχολή Μαγείρων του ΚΕΕΜ του ΣΞ έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης, πλην όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις των υποψηφίων ΕΠΟΠ των Ενόπλων Δυνάμεων στην ειδικότητα Μάγειρα, δηλαδή δίπλωμα ή πτυχίο ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ – ΤΕΕ – ΤΕΣ ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης, που έχουν διάρκεια φοίτησης 2 – 3 έτη.

Αυτό διευκρίνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Αντώνιος Μυλωνάκης με θέμα «Μη αναγνώριση πτυχίων που αποκτώνται στις ΕΔ από το Υπουργείο».

Πάντως, πρόσθεσε ότι τυχόν εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας του Μάγειρα κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης ή θητείας ΟΒΑ μοριοδοτείται αναλόγως, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 292/2001 (Α΄204).

Επανέλαβε δε ότι το δίπλωμα της ειδικότητας του μάγειρα, το οποίο χορηγείται από το ΚΕΕΜ, σε συνδυασμό με την αποκτηθείσα εμπειρία από την εξάσκησή της, ως εφόδια που αποκτούνται κατά τη διάρκεια της θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, είναι δυνατό να αξιοποιηθούν επαγγελματικά στον μετέπειτα ιδιωτικό βίο.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρόσφατη εγκύκλιο για την πρόσληψη των ΕΠΟΠ για την ειδικότητα του μάγειρα απαιτείται δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Αρχιμάγειρας (Chef)» ή «Τεχνικός Αρτοποιός Ζαχαροπλαστικής» ή πτυχίο ΕΠΑΣ «Μαγειρικής Τέχνης» ή «Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.