Ίδρυση δύο εισαγωγικών κατευθύνσεων στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΠΑΜΑΚ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/02/2019 - 09:08 | Author: Newsroom Ipaidia

Σύμφωνα με το Π.Δ. 115/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 224/31.12.2018, άρθρο 1, τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του π.δ. 88/2013

1. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 88/2013 (Α’/129) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το κατά τις διατάξεις του π.δ. 147/1990 (Α’/56) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, συγχωνεύεται με το προβλεπόμενο στο άρθρο 1 παρ. 1 εδ. β’ περ. ββ’ του ν. 3255/2004 (Α’/138) Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας του ιδίου ιδρύματος, στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Το νέο Τμήμα έχει τις ακόλουθες εισαγωγικές κατευθύνσεις:

i) Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών και ii) Πληροφοριακά Συστήματα»

….

Άρθρο 2 Διαχρονικό δίκαιο

Οι, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, εισαχθέντες φοιτητές στο, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 88/13 (Α’/129), Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συνεχίζουν τις σπουδές τους σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο εισαγωγής τους και τους απονέμεται πτυχίο
κατά το ίδιο καθεστώς.

(σ.σ. η με τις ανωτέρω ρυθμίσεις θέσπιση εισαγωγικών κατευθύνσεων στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής σημαίνει ότι στο μηχανογραφικό του 2019 οι υποψήφιοι θα έχουν τα εξής τμήματα:

  1. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
  2. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πληροφοριακά Συστήματα
Loading...


  • europalso   ideascentral