Iδρύεται Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών () σύμφωνα μετο Άρθρο 14 του Σχεδίου Νόμου για το νέο Πανεπιστήμοο Θεσσαλίας .

Η σχετική διάταξη προοβλέπει τα εξής:

1. Στο Ε.Κ.Π.Α. ιδρύεται, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας.

2. Η ακαδημαϊκή της λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020,

3. Στη Σχολή οργανώνεται Γραμματεία, για τη διοικητική και γραμματειακή της υποστήριξη, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

4. Οι διαδικασίες συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολών ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 31-8-2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσμήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. έως τις 31-5-2019. Αν ο Πρύτανης δεν προκηρύξει εκλογές μέχρι την ημερομηνία αυτή, η αρμοδιότητά του αυτή περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσμίες των προηγούμενων εδαφίων.

5. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσμητεία, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. και αποτελείται από:

αα) τον προσωρινό Κοσμήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, με όμοια απόφαση της Συγκλήτου, Καθηγητής α΄ βαθμίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος του Ιδρύματος, συναφούς γνωστικού αντικειμένου,

ββ) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής, και

γγ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.

Ίδρυση Τμημάτων

Επίσης το Άρθρο 15 προβλέπει τηη ίδρυση των εξής τμημάτων στο ΕΚΠΑ:

α) Τμήμα Κοινωνιολογίας, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,

β) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,

γ) Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,

δ) Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,

ε) Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,

στ) Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας,

ζ) Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,

η) Τμήμα Γενικό, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας,

θ) Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας,

ι) Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας.

2. Το Γενικό Τμήμα της περίπτ. η΄ της παρ. 1 καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α., δεν απονέμει πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών, αλλά παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και διδακτορικής διατριβής. Τα Π.Μ.Σ. που παρέχονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος από τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, εντάσσονται στο Γενικό Τμήμα και εισάγονται σε αυτό φοιτητές και για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, χωρίς να απαιτείται επανίδρυση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ιδρυθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017. Αν μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν τη ιδιότητα Διευθυντή Π.Μ.Σ. ή μετέχουν σε Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ. ή σε Ειδική Διατμηματική ή Διιδρυματική Επιτροπή Π.Μ.Σ. μετακινηθούν από το Γενικό σε άλλο Τμήμα, διατηρούν την ιδιότητα του Διευθυντή Π.Μ.Σ. Γενικού Τμήματος και συμμετέχουν νομίμως στα παραπάνω συλλογικά όργανα, κατά παρέκκλιση των παρ. 4, 5 και 8 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017.

3. Στο Γενικό Τμήμα δεν προκηρύσσονται νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π..

4. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας και το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού, η εκπαιδευτική λειτουργία των οποίων αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

5. Στα Τμήματα που ιδρύονται με το παρόν λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), έως την 31η-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά έως να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στο Γενικό Τμήμα προσωρινός Πρόεδρος ορίζεται το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία έως την 28η-2-2019, με θητεία έως την 31η-8-2021. Ο Πρόεδρος και η Συνέλευση Τμήματος στο Γενικό Τμήμα ασκούν και τις αρμοδιότητες Κοσμήτορα και Κοσμητείας αντίστοιχα.

Στα Τμήματα των περιπτ. θ΄ και ι΄ της παρ. 1 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής τους λειτουργίας. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του οικείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017.

6. Σε κάθε Τμήμα οργανώνεται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.

7. Σε καθένα από τα Τμήματα που ιδρύονται με το παρόν, με εξαίρεση το Γενικό Τμήμα, συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π..

8. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

9. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Eπιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης και στην οποία μετέχουν και μέλη Δ.Ε.Π. του γενικού Τμήματος, ίδιου άλλως συναφούς γνωστικού αντικειμένου, εισηγείται στην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.