επιστολή που έσετειλε ο Πάρις Α. Τσάρτας ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙOΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Ένα ακόμη δημοσίευμα που στοχοποιεί, αβάσιμα και άδικα, τμήματα των περιφερειακών πανεπιστημίων ενόψει της συζήτησης του σχεδίου Αθηνά είδε το φως της δημοσιότητας στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο», με τον τίτλο «Στο μικροσκόπιο 104 τμήματα που δεν περνούν τη βάση», μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο από τα πλέον δυναμικά τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Τμήμα Επιστημών Θάλασσας και το Τμήμα Γεωγραφίας. Δεν αποτελεί σοβαρή αντιμετώπιση της βιωσιμότητας ενός τμήματος η αξιολόγησή του με βάση ένα μοναδικό δείκτη, αυτόν της βάσης εισαγωγής. Κατά το συγκεκριμένο δημοσίευμα, η κατάργηση τμημάτων ΑΕΙ θα βασισθεί αποκλειστικά στο κριτήριο της βάσης εισαγωγής αντί για τα 10 κριτήρια, τα οποία η ίδια εφημερίδα δημοσιοποίησε την περασμένη Τρίτη. Μάλιστα η εφαρμογή του συγκεκριμένου κριτηρίου γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που αφορούν μόνο το τρέχον έτος, ενώ για μια στοιχειώδη εκτίμηση της βιωσιμότητας ενός τμήματος απαιτούνται χρονοσειρές στοιχείων τουλάχιστον πενταετίας. Η βάση εισαγωγής είναι ένα από τα κριτήρια, αλλά η εκτίμηση της θα πρέπει να γίνεται διαχρονικά και όχι σε μια αρνητική για τα συγκεκριμένα τμήματα συγκυρία. Για παράδειγμα, αν εφαρμόζαμε το κριτήριο αυτό με τα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας και για τα δύο αυτά τμήματα η εικόνα θα ήταν η αντίθετη.

Το δημοσίευμα παρουσιάζει πίνακα 104 τμημάτων και αναφέρεται επιλεκτικά μόνο σε δύο από τα πολλά τμήματα ΑΕΙ που δέχθηκαν πρωτοετείς φοιτητές με βαθμούς οι οποίοι σε ένα ποσοστό ήταν κάτω από τη βάση του 10 και χρησιμοποιεί λανθασμένα στοιχεία, τα οποία δεν διασταυρώθηκαν προηγουμένως με τα πραγματικά στοιχεία που διαθέτουν οι γραμματείες των τμημάτων. Συμπτωματικά και τα δύο αυτά τμήματα βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Τα δύο τμήματα του ΠΑ που στοχοποιούνται είναι εξαιρετικά, τόσο ως προς το ερευνητικό όσο και ως προς το ακαδημαϊκό τους έργο. Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας μάλιστα βραβεύθηκε την περασμένη Δευτέρα στην εκδήλωση ακαδημαϊκής αριστείας που διοργάνωσε το υπουργείο Παιδείας για το Ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την προστασία της Βιοποικιλότητας.

Υπενθυμίζουμε ακόμη ότι τόσο το Τμήμα Επιστημών Θάλασσας όσο και το Τμήμα Γεωγραφίας, το πρώτο πανεπιστημιακό Τμήμα Γεωγραφίας στη χώρα που γέννησε αυτή την επιστήμη πριν από 2.500 χρόνια, αποτελούν νησίδες επιστημονικής αριστείας με σημαντικό και διεθνώς αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο.
Το επιστημονικό δυναμικό και των δύο τμημάτων περιλαμβάνει επιστήμονες με διεθνή αναγνώριση και κύρος, μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, διεθνείς επιστημονικές συνεργασίες στο πλαίσιο διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής.
Τα Τμήματα Γεωγραφίας και Επιστημών Θάλασσας θεραπεύουν διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά πεδία, τα οποία υπηρετούν εκατοντάδες ομότιτλα τμήματα στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Συνεπώς, με βάση τα όσα έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο για τα κριτήρια του σχεδίου Αθηνά, για τα δύο αυτά τμήματα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αιτιολογηθεί ακόμη και η πιθανολόγηση της κατάργησής τους.
Εδώ και τρία χρόνια παρόμοια δημοσιεύματα στοχοποιούν διαρκώς τα περιφερειακά Πανεπιστήμια σε μια προσπάθεια αποδυνάμωσης της δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας στην περιφέρεια.

Ο μεγάλος κίνδυνος που προκαλούν παρόμοια δημοσιεύματα, τα οποία στοχοποιούν τμήματα που βρίσκονται στη Μυτιλήνη, δημιουργώντας ανησυχίες για την πιθανή κατάργησή τους, είναι ότι έχουν ως αποτέλεσμα να ενισχύεται υπέρμετρα η τάση φυγής για μετεγγραφές σε άλλα πανεπιστήμια.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με όλες του τις δυνάμεις θα εξακολουθήσει να υπηρετεί την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα σε κρίσιμους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και αναπτυξιακούς τομείς, στα νησιά του Αιγαίου, προσβλέποντας αλλά και δημιουργώντας προϋποθέσεις για την έξοδο από τη σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση.
TA NEA