: Η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) διαφωνεί πλήρως με την εντελώς άδικη διάταξη (παρ. 4 Άρθρου 1 του σχεδίου Νόμου), σύμφωνα με την οποία η θητεία του Σχολικού Συμβούλου δεν λογίζεται ως διδακτική, όπως προέβλεπε προγενέστερη , αλλά και όπως ρητά προέβλεπε ο ν. 4327/2015 ακόμη και στην περίπτωση επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Το διδακτικό έργο του Σχολικού Συμβούλου αποδεικνύεται σαφέστατα από το πλαίσιο αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του, όπως αυτό περιγράφεται στην ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 1340/2002), όπου, μεταξύ άλλων, ρητά αναφέρεται η άσκηση διδακτικών καθηκόντων (διδασκαλίες κτλ) από τους Σχολικούς Συμβούλους.

 

Εκτιμούμε ότι το υπουργείο θα διορθώσει τη συγκεκριμένη αδικία, καθώς και ότι θα βελτιώσει και άλλες προτεινόμενες διατάξεις, όπως να μειωθεί ο προαπαιτούμενος διδακτικός χρόνος αφού έτσι και νεότεροι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση, να ενισχυθεί η μοριοδότηση επιστημονικών προσόντων κ.α. Η ΠΕΣΣ θα τοποθετηθεί αναλυτικά σε όλες τις διατάξεις του νομοσχεδίου εφόσον κληθεί στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.