Στο συνέδριο του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με θέμα «Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Συμμαχία για την Παιδεία, την Εργασία, την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή», το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου, συμμετείχε ο Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου και υπεύθυνος Παιδείας του Γιώργος Μαυρωτάς.

Ο κ. Μαυρωτάς παρουσίασε τις θέσεις του Ποταμιού για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τονίζοντας ότι πρέπει να ενισχυθεί η τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα και για αυτό χρειάζεται η αναβάθμιση του ρόλου των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη έγκαιρης ανίχνευσης δεξιοτήτων και αναβάθμισης του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και στη δυνατότητα ίδρυσης πρότυπων πειραματικών επαγγελματικών λυκείων αλλά και θεματικών επαγγελματικών λυκείων ανάλογα με την περιοχή (π.χ. εστιασμένα στην πρωτογενή παραγωγή ή στον τουρισμό).

Όπως σημείωσε τα πρέπει να αποτελούν μια αξιόπιστη επιλογή για τους νέους, να γίνουν σχολεία πρώτης επιλογής και να σταματήσουν τα γνωστά κοινωνικά στερεότυπα. Ο ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ακόμη πιο σημαντικός μέσα σε ένα περιβάλλον με υψηλά ποσοστά ανεργίας καθώς θα υπάρξει ένα κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό τόσο για να απασχοληθεί σε μικρομεσαίες ή και μεγαλύτερες επιχειρήσεις όσο όμως και να ενδιαφερθεί για το επιχειρείν και να προσπαθήσει να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά αξιοποιώντας τις γνώσεις που έχει αποκτήσει.

Ο βουλευτής του Ποταμιού εξήρε τον ρόλο και τη χρησιμότητα της μαθητείας και επεσήμανε την αξία των ομαδικών projects. Αναφερόμενος και στο καλό παράδειγμα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, έκλεισε την υποστηρίζοντας ότι η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι απαραίτητη για τον εξορθολογισμό συνολικά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να αποκατασταθεί ο ρόλος του λυκείου δίνοντας βιώσιμες διεξόδους σε όσο το δυνατό περισσότερους νέους.