Την επαναλειτουργία της ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού, μετά από 7 χρόνια, καθώς εξασφαλίστηκαν οι απαιτούμενοι πόροι από την κυβέρνηση.

Επίσης, ολοκληρώθηκε και το έργο της διαμόρφωσης του κανονισμού λειτουργίας που θα διέπει τις από τη Γνωμοδοτική Επιστημονική Επιτροπή που είχε συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Πρόκειται για μεταδευτεροβάθμιες επαγγελματικές σχολές διετούς διάρκειας.

Δεκτοί γίνονται μετά από επιλογή, κατόπιν μοριοδότησης, Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και υπήκοοι κρατών εκτός της ΕΕ, εφόσον διαμένουν νόμιμα στη χώρα και γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα.  Το 70% των θέσεων καλύπτεται από αποφοίτους γενικού ή επαγγελματικού λυκείου και το 30% από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν, πρέπει να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση επιπέδου T2/C2, τουλάχιστον μιας (πέραν της ελληνικής) ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι «Πιστοποίηση ξένης γλώσσας» (ΜΕΡΟΣ Α: ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ-ΙΣΠΑΝΙΚΑ-ΡΩ-ΣΙΚΑ, ΜΕΡΟΣ Β: ΛΟΙΠΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ) του παρόντος.
Ειδικά για την κατηγορία των αποφοίτων της τριτοβάθ-μιας εκπαίδευσης, στην αίτηση δηλώνεται υποχρεωτικά από τους υποψηφίους η κατηγορία εκπαίδευσης, βάσει της οποίας επιθυμούν να μοριοδο-τηθούν.

Σε περίπτωση που υποψήφιος απόφοιτος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν δηλώσει την κατηγορία εκπαίδευσης βάσει της οποίας επιθυμεί να μοριοδοτηθεί ή υποβάλλει αίτηση προκειμένου να μοριοδοτηθεί και για τις δύο κατηγορίες εκπαίδευσης, αποκλείεται από την διαδικασία επιλογής.
Δείτε  τη προκήρυξη με όλα τα δικαιολογητικά και την διαδικασία

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
|