Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΣΥΠ:

Με χαρά και με αίσθημα δικαίωσης του πολύμηνου αγώνα μας ενάντια στην αυταρχική επιβολή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων του κλάδου μας, από την Υπουργό Παιδείας  κ. Κεραμέως, σας ενημερώνουμε ότι τις ΥΑ 106171/Γ2/02-09-2022 (ΑΔΑ:6Χ7Ε46ΜΤΛΗ-9ΡΨ) και ΥΑ 97471/Γ2/03-08-2022 (ΑΔΑ:ΨΙΡΟ46ΜΤΛΗ-1Ω8),  ορίστηκαν ως αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων ΙΔΑΧ, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, στο ΚΥΣΔΙΠ (Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού), οι εκπρόσωποι που ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ από την ΠΟΣΥΠ, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 3 του ΠΔ182/2004  ¨ στις περιπτώσεις έλλειψης  τακτικών ή αναπληρωματικών μελών ή και των τεσσάρων αιρετών μελών των Συμβουλίων, ορίζονται εκπρόσωποι για τη συμμετοχή στο Συμβούλιο από τις οικείες πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των διοικητικών υπαλλήλων.¨

 

Το ίδιο έγινε και στα 13 ΠΥΣΔΙΠ (Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού), όπου η συντριπτική πλειοψηφία των  αιρετών εκπροσώπων μας, μονίμων υπαλλήλων  και υπαλλήλων ΙΔΑΧ, ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ  από τα οικεία Πρωτοβάθμια Σωματεία των διοικητικών υπαλλήλων και κατόπιν ορίστηκαν από την Υπουργό Παιδείας.

 

Όλοι οι ανωτέρω ορισμοί έγιναν κατόπιν ειδικής εντολής της Υπουργού προς την Υπηρεσία, στις 03 Ιουνίου 2022   ώστε να  εξευρεθεί λύση στο διοικητικό και νομικό αδιέξοδο που είχαν περιέλθει τα Υπηρεσιακά μας Συμβούλια, με αποκλειστική ευθύνη της Πολιτικής Ηγεσίας.

 

Αυτό αποτελεί νίκη της ΠΟΣΥΠ και όλων των εργαζομένων στο ΥΠΑΙΘ, διότι η Υπουργός μη έχοντας άλλες διοικητικές ή νομικές επιλογές, τελικά  αποδέχτηκε την  εφαρμογή της  παρ.7 του άρθρου 3 του ΠΔ182/2004 και σύμφωνα με την απαίτηση της ΠΟΣΥΠ!

 

Η υπαναχώρηση της Υπουργού επήλθε, 6 μήνες μετά τους  παράτυπους και αντιδεοντολογικούς ορισμούς των αιρετών εκπροσώπων των διοικητικών υπαλλήλων, στο ΚΥΣΔΙΠ και στα περισσότερα ΠΥΣΔΙΠ, παρά τις μαζικές και επαναλαμβανόμενες παραιτήσεις του συνόλου σχεδόν των υποψηφίων αιρετών, οι οποίοι στηρίζοντας τις αποφάσεις της ΠΟΣΥΠ, συμμετείχαν στην αποχή από την ηλεκτρονική ψηφοφορία και στον πιθανό ορισμό τους, μετά την ηλεκτρονική ψηφοφορία, στις 29 Οκτωβρίου 2021, για την  εκλογή των αιρετών  στα Υπηρεσιακά  Συμβούλια.

 

Υπενθυμίζουμε ότι η ΠΟΣΥΠ είχε καταγγείλει την ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια στις 29 Οκτωβρίου 2021,  την οποία επέβαλε η Υπουργός Παιδείας, με αυταρχικό τρόπο, ακυρώνοντας μάλιστα την ήδη διεξαχθείσα δια αλληλογραφίας ψηφοφορία και είχε κηρύξει αποχή από αυτήν!

 

Ο κλάδος των διοικητικών υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης,  σε ποσοστό άνω του 90% απείχε από την ηλεκτρονική ψηφοφορία!

 

 

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι η ΠΟΣΥΠ μετά από την γνωστοποίηση των πρακτικών των εφορευτικών επιτροπών της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της 29ης Οκτωβρίου είχε καταγγείλει   ότι η διεξαχθείσα ψηφοφορία, ήταν παράνομη!

 

Όλη η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας διεξήχθη με την χορήγηση λευκών ψηφοδελτίων από την ¨Ψηφιακή Κάλπη Ζευς¨   γεγονός που δεν προβλέπεται από τον σχετικό Νόμο αλλά και από την ρητή αναφορά  στην

εγκύκλιο 131582/Γ2/18-10-2021                του ΥΠΑΙΘ για τις προϋποθέσεις διεξαγωγής των εκλογών με ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπου ρητώς αναφέρεται: «Λευκά ψηφοδέλτια δεν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία».

 

Επίσης μετά την  διαλογή και καταμέτρηση, σε πολλές ψηφιακές κάλπες ( ΠΥΣΔΙΠ Ιονίων Νήσων, Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδος) διαπιστώθηκε η ύπαρξη περισσοτέρων ηλεκτρονικών ψηφοδελτίων από τους ψηφίσαντες, γεγονός που είχε καταστήσει  την ψηφοφορία άκυρη.

Για τα ΠΥΣΔΙΠ αυτά η Υπουργός δεν όρισε επί ένα εξάμηνο τα αιρετά μέλη  τους, διότι και η ίδια είχε προφανώς  αποδεχτεί την ακυρότητα της ψηφοφορίας!

 

Επιπλέον σε καμία ψηφιακή κάλπη δεν βρέθηκε ούτε ένα άκυρο ψηφοδέλτιο, γεγονός που είναι χαρακτηριστικό για την αξιοπιστία της ψηφοφορίας, το πληροφοριακό σύστημα δεν τα εντόπισε, διότι υπήρχε λάθος παραμετροποίησή του!

 

Τέλος δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για επαναληπτική ψηφοφορία  στις παραπάνω ηλεκτρονικές κάλπες, τόσο στο Νόμο (ΦΕΚ944 τΒ/2021), όσο  και στην σχετική ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.37,21,/1301/οικ. 7022/20-04-2021 για την ηλεκτρονική ψηφοφορία.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Θέλουμε να ευχαριστούμε την Ε.Ε. της  ΑΔΕΔΥ  για την στήριξη και για την ανακοίνωση της στις 18 Νοεμβρίου 2021, με την οποία ζητούσε  από την Υπουργό Παιδείας την άμεση ακύρωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, υπερασπιζόμενη την νομιμότητα και τις θέσεις της ΠΟΣΥΠ.

 

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ