Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την επίσπευση της σύγκλησης των εκλογοαπολογιστικών γενικών συνελεύσεων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/03/2019 - 12:27 | Author: Newsroom Ipaidia

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ»

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α με την παρούσα ανακοίνωσή της υπενθυμίζει σε όσους από τους Περιφερειακούς Συλλόγους δεν έχουν ακόμη πραγματοποιήσει τις εκλογοαπολογιστικές Γενικές τους Συνελεύσεις να επισπεύσουν τις σχετικές διαδικασίες ενόψει και της τακτικής εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α που θα πραγματοποιηθεί περί τα τέλη Ιουνίου (θα ακολουθήσει εν ευθέτω χρόνω σχετική ανακοίνωση από την Ομοσπονδία για την ακριβή ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της).

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού της Ομοσπονδίας (παράγραφοι α & β):

α) Στις Γενικές Συνελεύσεις Τακτικές ή Έκτακτες δικαίωμα συμμετοχής, ψήφου και λόγου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, έχουν μόνο οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων-μελών που είναι οικονομικά τακτοποιημένοι, καθώς και όσα μέλη Συλλόγων είναι εκλεγμένα στο Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

β) Ο αριθμός αντιπροσώπων καθορίζεται από τον αριθμό των μελών των περιφερειακών συλλόγων που είναι εγγεγραμμένοι στην Ομοσπονδία. Σε κάθε είκοσι μέλη αντιστοιχεί ένας αντιπρόσωπος. Η αντιπροσώπευση γίνεται με τον εξής τρόπο: Κάθε σύλλογος εκπροσωπείται κατ’ ελάχιστο από δύο αντιπρόσωπους ασχέτως από των αριθμό των ψηφισάντων. Οι αδιάθετες έδρες που προκύπτουν από το σύνολο του μητρώου μελών (παράγραφος 1) των περιφερειακών συλλόγων, μοιράζονται με το εκλογικό μέτρο που προκύπτει από το σύνολο των ψηφισάντων.

Για επιπλέον ενημέρωση οι Περιφερειακοί Σύλλογοι θα πρέπει να απευθύνονται με e-mail ([email protected]) ή τηλεφωνικώς στο Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

 

Loading...


  • europalso

    ideascentral